„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Progimnazijos tualetai – išbandymas vaikams?

Artėjantys mokslo metai verčia galvoti apie tai, kokios ugdymo sąlygos bus sudarytos vaikams, skambiai va­dinamiems tautos ateitimi. Pastaruoju metu Ši­la­lės po­litikų akys vis krypsta į Dariaus ir Girėno pro­gim­naziją. Buvusi valdžia pažadėjo ją laikyti prioritetu, o tapusi opozicija, prabilo, jog sąlygos didžiausioje Šilalės rajono mokykloje yra apgailėtinos – esą ma­žiau­sieji, su­sigrūdę buvusiame vaikų darželyje, bijo net už­eiti į tualetus. Tačiau progimnazijos direktorius Arūnas Alek­sandravičius mano, kad tarybos narius vei­kia rinkimų nuotaikos.

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.65