„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Darbą pradeda apygardų komisijos

Liepos 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pa­tvirtino ateinantį rudenį vyksiančių Seimo rinkimų apy­gardų rinkimų komisijų sudėtį. Vakar šių komisijų pir­mininkai davė rašytinius pasižadėjimus ir pradėjo eiti savo pareigas. Mūsų rajone, nuo šiol įeinančiame į Pietų Žemaitijos apygardą, spalio 9 d. rengiamiems rinkimams vadovaus 11 narių komisija. Jos pirmininke tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų deleguota Šilalės sa­vivaldybės Švietimo,…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 22 Liepa 2016 09:42

Prekybos centras ir nauja autobusų stotis – 2017-ųjų pabaigoje

Rajono savivaldybės salėje „Arch VR“ at­stovai pri­statė Šilalės autobusų stoties su nauju pre­kybos centru rekonst­ravimo projektą. Deja, išklausyti projekto autoriaus Vi­do Raščiaus ko­­mentarų atėjo tik keletas savivaldybės ad­ministracijos dar­buotojų ir UAB „Ši­lalės autobusų par­kas“ atstovų. Eilinių ši­la­liškių renginys ne­sudomino. Galbūt ir dėl to, jog pritrūko informacijos. Kaip teigė V.Raščius, dabar buvo palankiausias metas susipažinti su projektu, teikti siūlymus, tačiau nieko…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Ketvirtadienis, 15 Birželio 2017 11:34

Vandenyje būtina elgtis atsargiai

Praėjusią savaitę prie Paršežerio vyko parodomosios pratybos, kuriose dalyvavo Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, Visuomenės sveikatos biuro specialistai, savivaldybės administracijos ir Šilalės rajono policijos komisariato darbuotojai, Pajūrio 10-osios kuopos jaunieji šauliai. Pratybas organizavo Šila­lės rajono savivaldybės admi­nist­racijos direktoriaus 2016 m. birželio 6 d. įsakymu sudaryta darbo grupė. Ji įpareigota organizuoti prevencines priemones, siekiant su­mažin­ti nelaimingų…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 22 Liepa 2016 09:35

Atrištas dovanų maišas

Įpusėjusi vasara neša Jums džiugią žinią – prasideda skaitytojų nekantriai lauktos prenumeratos loterijos prizų dalybos. Kaip ir kasmet, ši smagi, azartiška atrakcija sulaukė ypatingai didelio Jūsų, mieli skaitytojai, dėmesio. Jau nuo pavasario į redakciją ėmė plūsti prenumeratos kvitai, kurių loterijos dėžėje sugulė keli tūkstančiai. Iš tokios gausybės išrinkti laiminguo­sius šiemet patikėta ilgamečiui „Šilalės artojo“ bičiuliui, kraš­totyrininkui, muziejininkui Klemensui LOVČIKUI. Upyniškiui…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 19 Liepa 2016 11:14

Šilalės politikus išgąsdino atliekų tvarkytojų apetitas

Birželio pabaigoje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje politikams nepavyko priimti Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (TRATC) palankaus sprendimo beveik dvigubai padidinti 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą. Tam pasipriešino ne tik opozicija, bet ir nemažai valdančiosios daugumos atstovų. TRATC pavadinimas pastaruoju metu skamba kone kiekviename savivaldybės tarybos posėdyje - rajono vadovai nuolat gauna raštų apie bendros keturių apskrities savivaldybių bendrovės skolas,…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 19 Liepa 2016 09:42

Kodėl reikia tvarkyti vėjavartas ir vėjalaužas?

Didelės vėjavartos sudaro palankias są­lygas susidaryti me­džių liemenų kenkėjų židiniams, iš kurių ypač grės­mingi yra egles pažeidžiantys žievėgraužiai tipografai. Vėjavartos ir kenkėjai Šie vabzdžiai apsigyvena tik nusilpusiuose bei pažeistuose medžiuose. Tačiau, susidarius dideliam kiekiui tinkamo veistis substrato (vėjavartų, vėjalaužų) ir išaugus kenkėjų populiacijai, jie sugeba įveikti ir sveikus medžius – taip susidaro masinio dau­­ginimosi židiniai. Didelį pavojų ke­lia vėjo suniokoti…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 15 Liepa 2016 09:07

Nauji LRT dažniai pasėjo paniką – žmonės liko be futbolo ir „Panoramos“

Nuo birželio 3-iosios Lietuvoje pradėjo veikti pirmasis nemokamas aukštos raiškos (HD) kanalas – LRT TELEVIZIJA HD, leidžiantis matyti ryškesnį vaizdą bei girdėti geresnį, erdvinį garsą. Nacionalinis transliuotojas iš karto pranešė, kad po mėnesio senieji dažniai nebeveiks, bei išplatino pranešimus, ko reikia imtis, norint žiūrėti naująjį televizijos kanalą. Tačiau rekomendacijos bei nurodymai, ką ir kaip daryti, iš naujo atlikta kanalų paieška…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 15 Liepa 2016 09:03

Politikai susirūpino savo kišene?

Dar šiemet kelių eismo taisykles ignoruojančius skra­­jūnus Šilalės rajono keliuose pradės fiksuoti ne­pažy­mė­tame policijos automobilyje sumontuota radio­lokacinė įranga. Lėšų jai įsigyti Šilalės policijos komi­sariatas gaus iš savivaldybės biudžeto. Ketvirtadienį posėdžiavę Ši­la­lės politikai sutiko Taura­gės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės policijos komisariatui skirti iki 8,5 tūkst. euro radiolokacinei įrangai įsigyti. Nors policijos komisariato va­dovai seniai prašė lėšų viešajam saugumui užtikrinti, atrodo, tik…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 12 Liepa 2016 09:24

Privatizuojamas Šilalės knygynas

Apie tai, jog politikai svarsto parduoti Šilalės kny­gyną, rašėme jau kelis kartus. Praėjusiame Šilalės sa­vivaldybės tarybos posėdyje priimtas galutinis spren­dimas: nutarta įtraukti UAB „Šilalės knygynas“ į pri­vatizuojamų objektų sąrašą ir parduoti viešame auk­cio­ne visas 703 akcijas, kurių nominali vertė – 20 tūkst. 359 eurai. Tokiu būdu bus atsisakoma kelinti metai nuos­tolingai dirbančios ir, rajono vadovų manymu, jokių perspektyvų neturinčios savivaldybės…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 12 Liepa 2016 09:20

Pasikeitė socialinio draudimo įmokų dydžiai

Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) padidėjo iki 380 eurų, o kartu išaugo ir su MMA susie­tos mokėtinos valstybinio socia­­li­nio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Jos tu­rės būti mokamos už laikotarpius nuo šių metų liepos 1 d. 9 proc. MMA dydžio PSD įmoką nuo liepos 1 d. sudarys 34,20 Eur. Tokią įmoką, esant…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 12 Liepa 2016 09:11

Iškirtai mišką – jį atkurk, prižiūrėk, saugok ir ugdyk

Pagal Nekilnojamojo turto registro 2016 01 01 duo­me­nis, Šilalės rajone 5129 savininkai valdo 15,736 tūkst. hektarų privačių miškų. Juos kontroliuoja bei savininkus konsultuoja Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Klaipėdos teritorinis poskyris, kurio pagrindinės šių metų veiklos kryptys yra želdinių/žėlinių priežiūros bei apsaugos kokybės kontrolė. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15 str. 4 p. numatyta, kad „miškas atkuriamas bei įveisiamas, mišką…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Antradienis, 12 Liepa 2016 09:07

Medikų darbą analizuos ekspertai

Šilalės gydytojų darbu susidomėjo Klaipėdos teri­to­rinė ligonių kasa. Savivaldybėje apsilankęs jos va­do­vas Alfridas Bumblys tvirtino samdysiąs ekspertus nustatyti, ar mūsų medikai teisingai nustato diagno­zes. Mat Teritorinės ligonių kasos specialistų atlikta analizė parodė, jog kai kuriomis ligomis šilališkiai serga neįtikėtinai dažnai. Rekordininkas - radikulitas Klaipėdos teritorinės ligonių kasos direktorius į Šilalę atvyksta jau ne pirmą kartą. Šįsyk jis susitiko ne tik…
 • 0
 • Skiltis: Aktualijos
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 Liepa 2016 10:13