„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

O ką patys pasiūlysit?

Aukštuomenės kronika ga­vo griežtą, bet teisingą valdžios patrioto laišką: - Aš vis paskaitau, ką rašinėjate, bet niekada nieko gero nerandu. Vis kri­tika, išsidirbinė­jimai, pasišaipymai iš gerbia­mų rajono vadovų ir nieko konstruktyvaus. Jeigu jums nepatinka rajono valdžios sprendimai, tai pasiūlykite ką nors geresnio. Kodėl nieko nesiūlote? Todėl, kad neturite ko! Tikra tiesa, kad nieko dar ne­siūlėme. Ta­čiau netiesa, jog ne­turime ko.…

Kelionė į viršūnes – ilga ir sunki

Į kroniką kreipėsi nuolatinis ir ištikimas jos skaitytojas Vacys. Jis labai nusiminęs, kad niekaip negali įsilieti į valdžios ir kitokios mūsų aukštuomenės gretas. Nors, pasak jo paties, visaip stengiasi su ja eiti koja kojon: visada viskam pritaria, stebi rinkimus, nė sykio apie ją net pagalvojęs blogai nėra, ne tik kad pasakęs. Ir kitiems to neleidžia. „Gerbiamoji aukštuomenės kronika! - parašė…

Šilalės ateičiai - smėlio pilis

Jau turime kelias žiedines sankryžas, baseiną ir trium­fo arką. Tiesa, kol per Balsius remontuoja kelią, dar turime ir šviesoforą. Ir kai atrodė, jog betrūksta tik tilto išilgai tvenkinio, netikėtai kone miesto centre atsirado smėlio pilis. Žmonės ėjo jos žiūrėti, džiaugėsi ir fotografavosi. O kai jau visi išreiškė susižavėjimą, tai Aukštuomenės kronika irgi nusprendė pasisakyti ir perteikti kitą visuomenės nuomonę šiuo…

Visa valdžia – ant dviejų moterų pečių!

Vos antradienį paskelbėme, kad savivaldybėje nėra nei mero, nei vicemero, trečiadienį išgaravo ir admi­nistracijos direktorius! Merui - atostogos Kijeve, vicemerui - laikinas nedarbingumas, administracijos direktorius su delegacija išbildėjo į Stavenhageno (Vokietija) miesto šventę. Aukštuomenės kronikos skaitytojai jau žino, kad valdžių valdžią savaitės pradžioje siūlėsi perimti Alius Šakinis. Dabar, kai išvyko ir direktorius, jis galėtų perimti ir administracijos vadžias – baugu,…

Valdžią perima Alius Šakinis

Ar išgyvensime? Ar iškentėsime? Šita savaitė gali tap­ti sunkiausia mūsų gyvenime. Rajone turėtų skam­bė­ti visų bažnyčių varpai. Ištvėrėme visokias blokadas, atlaikėme „vagnorkes“, atrodė, nė euras mūsų nebe­pa­lauš. Bet kaip išgyvensime šitą savaitę? Bene nežinote, kas atsitiko? Mes netekome savo brangiosios valdžios. Štai, pažiūrėkime, kokia mūsų visų didžiai gerbiamo mero darbotvarkė skelbiama savivaldybės tinklalapyje: Šilalės rajono savivaldybės mero Jono Gudausko darbotvarkė…

Į karą su korupcija siunčiami vaikai

Išmintingos rajono valdžios pakviesti, visi vaikai stojo į karą prieš korupciją. Kadangi vaikiškas entuziazmas yra begalinis, vadinasi, pergalė ne už kalnų. Tiesa, kaip žinome iš vienos STT ataskaitos, korupcijos apraiškų mūsų rojaus kampelyje net nėra, bet vis tiek ją nugalėsime! Pakviesti valdžios, vaikai užbombarduos korupciją eilėraštukais. O kas daugiau, jeigu ne vaikai?.. Aukštuomenės kronika jau gavo pirmuosius eilėraščius. Štai ką…

Savivaldybės bendrovių darbuotojai išsiųsti į talką

Atrodo, į Šilalės rajoną grįžta „komunistinio darbo“ tal­kos. Štai praėjusį antradienį susivienijo trijų savi­val­dy­bės bendrovių - Autobusų parko, Šilumos tinklų ir Šilalės vandenų - darbininkai, iš viso apie 20 žmonių, kurie visi vieningai, tarsi pagal vieną komandą, išvyko tvarkyti Paršežerio prieigų. O prieš mėnesį tą pačią pri­vačią poilsiavietę kuopė savivaldybės darbuotojai. Apie tai rašo ir savivaldybės tinklalapis: „tvarkytas Parš­eže­rio pažintinis…

Ilginti ar neilginti merui mokslo metus?

Kelios nuomonės vienu delikačiu klausimu. „Praėjo dar vieni mano, kaip mero, kadencijos metai. Nuveikta daug darbų, priimta svarbių sprendimų, įgyvendinta daugybė projektų ir iniciatyvų, sudalyvauta sporto ir kultūros renginiuose. Ačiū už idėjas ir pasiūlymus, pasitikėjimą ir pagalbą, partnerystę ir bendradarbiavimą, ir už tai, kad esate kartu! Ir toliau ištikimai dirbsiu Šilalės kraštui!“ Jonas GUDAUSKAS, pareiškimas paskelbtas „Facebook“ paskyroje * *…

Rajone aptiktas navažerskinės sindromas

Pasaulio mokslininkai bei garsiausi rajono veterinarijos gydytojai ėmė tyrinėti sunkiai pagydomą ir menkai nagrinėtą ligą, kurią jie pavadino navažerskinės sind­romu. Kadangi paprastai šis sindromas kamuoja tik aukštuomenei priklausančius individus - aukšto rango valdininkus bei politikus, yra manoma, jog liga galėjo kilti ir išplisti dėl pareigybinių aukštuminių darbų, mo­ralinio nepakankamumo bei susilpnėjusio imuniteto pi­nigų poveikiui. Gali būti, kad tai net imunodeficitas…

Kaip Alius kilo į dvasines aukštumas

Mano bičiulis ir bendravardis Alius įsigeidė įsilieti į aukštuomenę. Atbėgo jis pas mane ir sako: - Noriu būti toks pūkuotas, kaip Seimo, toks doras, kaip mūsų tarybos, toks kultūringas, kaip viso elito na­riai - aukštesniosios klasės šviesa! - Nori prieiti prie pinigų ir likti nenubaustas? - Ne dėl pinigų, kaip nesupranti? Turime visko pri­sipirkę, esa­me prasukę visokių verslų, yra net…

Akcijų akcija akcijos dieną

Mano bičiulis ir bendravardis Alius sumanė išsivirti bulvių košės su pupomis, bet neturėjo degtukų ugniai įžiebti. Tad pasiėmė pinigų ir išėjo į krautuvę. Tą dieną batų skyriuje buvo aulinių batų akcija: „Perki kairį aulinį batą - dešinį gauni nemokamai!“ Aliui visai nereikėjo tų aulinių batų, bet jam parūpo vieną batą gauti dykai. Todėl nusipirko kairį, o dešinį gavo už dyką.…

Meras meruoja, o patarėjas pataria

Prastuomenė ir vėl susidomėjo aukštuomene. Ką ši veikia, kai nieko neveikia, ko siekia, kai viską pasiekia? „Rašote visokius niekus, kas, su kuo, už kiek. O ko­kie yra dvasiniai stimulai? Kokie idealai skatina siekti dar didesnių idealų? - klausia mūsų vienas landšafto dizaineris. - Imkitės pagaliau gilumų!“ Mes, žinoma, ėmėmės. Ne­tru­kus pavyko praskleisti dva­sinę uždangą ir atrasti vidinę aukštuomenės gelmę. Atradimas…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą