„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naujas „Erasmus+“ projektas

Pastaruoju metu daug kalbama apie lyčių lygybę, ly­giateisiškumą. Labai džiugu, kad naujas „Eras­mus+“ projektas šia tema pasiekė ir Šilalės Dariaus ir Gi­­rė­no progimnaziją. Projektas skirtas vyriausiems mokiniams – aštunto­kams. Planuojami du su­si­ti­kimai: vienas – Bu­da­peš­te lapkritį, kitas – Is­pa­ni­joje ba­landžio mėnesį. Pa­ren­gia­masis veiklų planavimo vizi­tas vyko rugsėjo 15–17 d. Bu­da­pešte. Numatyta, kokios veiklos bus vykdomos, pasiskirstyta atsakomybėmis, su­planuoti įgyvendinimo bei…

Darbeliuose pražydo vasara

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje ekspo­nuojama Šilalės meno mo­­­kyk­los dailės skyriaus mokinukų darbelių tema „Gė­­­­lių žydėjimas“ ir Šila­lės socia­linių paslau­gų namų filia­lo Laukuvos vai­­kų dienos centro lan­ky­­­to­jų kūrinėlių „Meno pasaulyje“ paroda, kuri nu­kelia į vasarą. Paro­do­je ga­lima pamatyti gėlių iš vel­tinio, išmarginto įvairiaspalve vilna, taip pat pirmą kartą ant didelės dro­bės tapytų Laukuvos die­nos centro vaikų darbelių, iš įvairiausių sėklų kurtų…

Europos kalbų diena

Obelyno pagrindinėje mokykloje tradiciškai paminėta Europos kalbų diena. Mes mokomės dviejų užsienio kalbų – rusų ir anglų. Šventę pradėjo mažiau­sieji mokinukai. Ket­vir­to­kai padainavo anglų kalbos abėcėlę, o ant­rokai pademonstravo, kokių ang­liškų žodžių jau iš­moko per pir­mą naujų moks­lo metų mė­nesį. 7–10 klasių mokiniai, paruošti moky­to­jos Silvos Vi­liu­šienės, parodė kompoziciją rusų kalba „Me­tų laikai“ ir atliko nuotaikingą dainelę „Juo­das katinas“. Tačiau…

Vaižganto pėdsakų beieškant

Grupė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytojų keliavo mūsų literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto keliais. Į literatūrinę kelionę mus lydėjo ir išsamiai Kulių istoriją pristatė šio krašto šviesuolė, buvusi gimnazijos direktorė ir istorijos mokytoja Zuzana Jankauskienė. Nepaprastai įdomūs šio kraš­to žmonių prisiminimai apie Vaižgantą, Sofiją Kyman­tai­tę-Čiurlionienę, Mikalojų Kons­tan­­tiną Čiurlionį. Apsilan­kė­me miestelio muziejuje, didingoje Kulių bažnyčioje, įdomios architektūros kultūros namuose, išgirdome buvusios gimna­zijos…

Šilališkiai – tarp „Lietuvos Maximalistų“

Vilniuje 17-ąjį kartą buvo apdovanoti gabūs ir talentingi Lietuvos moksleiviai. Tarp nugalėtojų yra net penki šilališkiai. Pažangumo srities stipendijos atiteko Marijai Gedeikytei, Ramilei Bartušytei, Margaritai Gedeikytei, Viltei Kybartaitei bei Viliui Košiui. Marijos didžiausias pomėgis – kelionės, per kurias atsiveria galimybė pažinti įvairias kultūras bei papročius. Ramilė domisi fotografija, krepšiniu, istoriniais filmais ir skaitymu. Jos mėgstamiausia pamoka – istorija. Domina praeitis,…

Siūlo vaistą nuo rudeninio streso

Rugsėjis – mokiniams, jų tėvams ir mokytojams lyg antri naujieji metai. Mokslo metus dauguma pradeda žadėdami geriau mokytis, lengviau keltis rytais ir pagaliau rasti papildomą veiklą, kuri tinka ir patinka. Tačiau tai sukelia daug iššūkių ir streso. Kažkas vėl nepataikys į natą, krepšinio kamuolys praskries toli nuo lanko, o šokiai ar dailė nebedžiugins taip, kaip anksčiau. Vaikams svarbu turėti pomėgį,…

Keturiose Šilalės rajono bibliotekose vaikai bus mokomi robotikos

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės viešoji biblioteka pradeda projektą „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Juo siekiama supažindinti mūsų rajono vaikus su robotika ir lego konstruktoriais. Užsiėmimai vyks keturiose rajono bibliotekose: Upynoje, Kvėdarnoje, Obelyne ir Pajūralyje. Šiuolaikinei bibliotekai nebeužtenka teikti vien knygų išdavimo paslaugas. Reikia inovatyvių, naujausias technologijas ir darbo formas apjungiančių būdų. Vienas tokių – robotikos užsiėmimai, kurie…

„Dūzginėlis“ – folkloro festivalyje Prahoje

Paskutinėmis rugpjūčio dienomis Prahoje vyko tarptautinis folkloro festivalis, į kurį buvo pakviestas ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos bei Laukuvos kultūros namų vaikų folkloro kolektyvas „Dūzginėlis“. Iš viso šiame festivalyje da­ly­vavo 22 kolektyvai iš Lie­tuvos, Ru­mu­ni­jos, Uk­rai­­nos, Len­ki­jos, Slo­va­ki­jos, Bul­­ga­­­ri­­jos, Ita­li­jos, Graikijos, Kro­­a­ti­­jos bei Ispa­ni­jos. Puikiai pasirodę koncerte, tu­rėjome galimybę apžiūrėti gra­žiausias Prahos vietas, aplankė­me Čekijos Adr­š­­pach uolas. Ši kelionė bu­vo…

„Mėgstu gyvenimą! Čia yra ką veikti!“ (R. Šeiksas)

Žemaitijai – 800! Puoselėti žemaičių istoriją, etnokultūrą, tradicijas – toks buvo mūsų kelionės į saviugdą tikslas. Mūsų nuotykiai prasidėjo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Čia ne tik susipažinome su mūsų kraštui būdingais augalais, bet išgirdome įdomių istorijų apie žemaičių buities namų daiktus bei įrankius. Kiekvienas galėjome pamėgin­ti velti šlapiuoju būdu su karštu vandeniu ir muilu ir po geros valandos…

Studijuok Ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką Klaipėdos valstybinėje kolegijoje!

Vykstant šiuolaikinio gyvenimo socialiniams, ekonominiams, kultūriniams pokyčiams, taip pat kintant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sampratai bei turiniui, tapo aktualu stiprinti ugdymo individualizavimą ir rengti pedagogus, gebančius prisitaikyti prie vaiko raidos pokyčių. Klaipėdos valstybinė kolegija kviečia pasirinkti Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programą, kuri šiuo metu labai paklausi darbo rinkoje. Trumpa studijų programos trukmė ir penkios pedagoginės praktikos sudaro galimybę Kolegijos…

Į naują gyvenimo etapą išleista dar viena abiturientų karta

Liepos 19-ąją Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje įteikti brandos atestatai. Tai – paskutinė šiųmetė abiturientų šventė rajone. Gimnazijos direktorius Juozas Žymančius pasidžiaugė, kad visi mokytojos Genovaitės Salienės auklėtiniai egzaminus išlaikė sėk­mingai, visiems 21 abiturientui įteikti atestatai. „Vieniems sekėsi geriau, kitiems prasčiau, bet visi jūs Lietuvai esate reikalingi. Svarbu pasirinkti tinkamą gyvenimo kelią ir nebijoti jame pasitaikysiančių iššūkių“, – abiturientams linkėjo gimnazijos…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą