„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nepamirštama stovykla

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovykloje „Atverk duris vasarai“ dalyvavo daugiau nei trisdešimt Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokinių. Penkios dienos pralėkė akimirksniu, bet paliko neišdildomų įspūdžių.

Aplankėme Lopaičių piliakal­­nį. Gidas Kazimieras papa­sa­kojo daugybę istorijų apie čia buvusią šventvietę bei dol­me­nus. Aitros upelyje esan­tys akmenys buvo laikomi šventais, atliekant senąsias lietuvių religijos apeigas. Svarbiausi Lo­paičių komp­lek­so objektai yra vadinamo­ji ob­servatorija ir dolmenas.  Spė­ja­ma, kad šioje vieto­je buvo stebimi dangaus kūnai, nusta­tomi metų laikai. Trau­­kos cent­ru lanky­tojams tapo šaltinis, žmonių vadinamas stebuk­lingu – norint pri­si­pilti vandens, eilėje kartais tenka laukti gerą pusvalandį. Manoma, kad ant šio piliakalnio XIII a. stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis. Į Vykinto pilį-tvirtovę buvo atvykęs būsimasis Lietuvos karalius Min­daugas, kuris kovoje buvo sužeistas strėle į šlaunį ir atsitraukė į savo pilį Vorutą.

Tveruose apžiūrėjome didžiausią Lietuvoje medinę baž­nyčią. Vėliau, nuvykę į Pa­lan­gą, aplankėme Tiš­kevičių rū­mus, pasivaikščiojome nuos­tabiame parke, Meilės alė­joje. Grį­žę gimnazijos stadione žaidėme burbulinį futbolą. 

Nepamirštamas žygis baidarėmis Jūros upe nuo Pajūrio iki Žvingių. Vanduo labai nusekęs, tad teko daug kartų ropštis iš valčių ir jas perkelti per akmenis. Papietavę išskubėjome į Palaivio kaimą žaisti dažasvydžio. Buvo labai smagu.

Vaikai ypač laukė kelionės į Anykš­čius, kur pirmiausia ant Ka­litos kalno išbandė vasaros rogutes. Vėliau aplankėme Lajų taką, Puntuko ak­menį, Jono Biliūno kapą. Tei­giamų emocijų pasisėmėme išbandydami Eko basų kojų parko taką, bet labiausiai patiko safaris, kur džipais buvome vėžinami po didžiulius plotus, pilnus laukinių gyvūnų. 

Baigiantis stovyklai, susibūrėme Pajūrio rekreacinėje teritorijoje. Mokiniai dalyvavo prevencinėse „Sniego gniūžtės“ veik­lose, prie jų prisidėjo ir Kvė­darnos Kazimiero Jau­niaus gimnazijos stovyklautojai. O po įtemp­tos dienos visų laukė naktinis žy­gis ir vakaras prie laužo bei fil­mo peržiūra gamtoje iki paryčių.

Jurgita RUMŠIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė 

AUTORĖS nuotr.