„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mokomės vieni iš kitų

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko res­publikinė mokslinė konferencija „Etnokultūros ap­raiškos ir integ­racija šiuolaikinėje pamokoje“. Konferencijos dalyviai, atvykę iš Žygaičių (Tauragės r.), taip pat iš Kaltinėnų Alek­sandro Stulginskio, Kvė­dar­nos Kazimiero Jauniaus gimnazijų, Šilalės Vlado Stat­ke­vičiaus muziejaus bei Telšių vyskupo Vincento Bori­se­vi­čiaus kunigų seminarijos, dalijosi sa­vo patirtimi, ugdant jaunosios kartos patriotiškumą ir tautišku­mą. Tai ir videofilmai, išvy­kos bei ekskursijos, bendradarbiavimas su įvai­riomis…

Tradicinė šventė

Kaip ir kasmet, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir Šilalės rajono logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinis būrelis surengė vaikams šventę-konkursą „Šventas Velykas prisiminus...“ Joje dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Šilalės suaugusiųjų mokyk­los lavinamųjų klasių moki­niai paruošė eiliuotą insce­ni­zaciją „Spalvoti pieštukai“, šventės dalyvius sveikino Ši­la­lės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinių klasių an­samblis „Linksmosios natelės“.…

Į sėkmę – kartu

Dvejus metus Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvavo projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” Jo tikslas – gerinti ugdymo procesą, įtraukiant mokinių tėvus. Projekto pradžioje vyko mokytojų diskusija „Mo­kyk­los bendruomenės tarpusavio san­tykių realybė ir siekiamybė“, kurios metu peda­gogai išsakė savo nuomonę šia te­ma bei sukūrė gimnazijos ir tėvų bendravi­mo pokyčių pla­ną. Ieškant bū­dų, kaip tėvus aktyviau įtraukti į gimnazijos bend­ruomenę, suorganizuotas…

Lietuvos jaunųjų maltiečių sąskrydis Kvėdarnoje

Balandžio 27–28 d., per Atvelykį, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje šurmuliavo 23-iasis Lietuvos jaunųjų maltiečių sąskrydis, kurio šūkis buvo „Rankos, saugančios istoriją“. Į mūsų mokyklą susirinko net 86 jaunieji maltiečiai bei jų vadovai. Atidarymo šventėje dalyva­vo Maltos ordino pagalbos tarnybos organizacinės plėt­ros vadovas Edvinas Re­gels­kis, jaunųjų maltiečių vado­vė Neringa Sukauskaitė, Šila­lės rajono valdžios atstovai, Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius, Ši­lalės…

Tarptautinio projekto užbaigtuvės

Dvejus metus trukęs „Erasmus+“ projektas, suvienijęs penkių šalių ir kultūrų ats­tovus, baigėsi. Finalinio renginio akordai nuaidėjo Kaltinėnų kultūros centre, kur po oficialiosios dalies svečiai ir šeimininkai linksminosi žemaitiškai. Kaltinėnų Aleksandro Stul­ginskio gimnazijos mokiniai su anglų kalbos mokytoja Lai­ma Šalkauskiene nuo 2017 m. vykdė „Erasmus+“ projektą. Jo metu gimnazistai vyko į užsienio šalis, bendradarbiavo su bendraamžiais. Šįkart vaikų akiratyje – vyraujantys…

Kūrybinės dirbtuvės vaikams

Prie Šilalės kultūros centro Didžiąją savaitę vyko kū­rybinės dirbtuvės vaikams. Velykinių kiškučių spalvinimo, tradicinio kiaušinių skutinėjimo ir marginimo vašku užsiėmimuose, margučių ridenimo varžytuvėse dalyvavo per šimtą vaikų. Nuspalvintais kiškučiais ir išmargintais kiaušiniais papuošė­me kultūros cent­ro pievelę. Dėkojame visiems, prisidėju­siems organizuojant kūrybines dirbtuves, taip pat margu­čių mar­gintojoms Bi­rutei Over­­lin­gienei ir Kleopai Kėb­lie­nei. Laukiame visų „Mažosiose vaikų velykėlėse“ Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio…

Baigiamasis susitikimas

Grupė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių bei mokytojų dalyvavo penkias dienas trukusiame baigiamajame „Erasmus+“ projekto „Waking up in Baro­que“ susitikime Čekijoje, Neratovico mokykloje. Bendravome su kitų šalių atstovais – čekais, vokiečiais, italais, susipažinome su Neratovico mokykla, projekto dalyviai pristatė savo šalies Baroko epochos skulptorius bei jų me­no kūrinius. Aplankėme Kukso ligoninę, kurią XVIII amžiaus pradžioje įkūrė grafas Františekas Antoninas Špor­kas.…

Vėl tarp stipriausių!

Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Lietuvos VEX IQ robotų čempionatas. Jame dalyvavo komandos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Švenčionių, Švenčionėlių, Molėtų ir Šilalės. Kvėdarnos Ka­zimiero Jau­niaus gimnazijai atstovavo „Light speed“ (Danielius Ru­­dys ir Erikas Žvirblis) bei „Kings“ (Ka­ro­lis Grikšas ir Ąžuo­las Šiaud­vy­tis). „Next Level“ rungtyje abi ko­mandos užtikrintai nukeliavo iki ket­virtfinalio. Po atkaklių varžybų „Kings“ komanda kovoje dėl trečiosios vietos įveikė…

Pirmieji pasirodymai

Dramos studija-mokyklėlė „Teatro raiška“ jau skaičiuoja antruosius savo veiklos metus. Vaikai čia mokosi ugdymo, saviraiškos teatru. Šiais mokslo metais studijos ug­dy­ti­niai (mažųjų grupė) pradė­jo savo kelionę į „didžiąją“ sceną premjeriniu spektakliuku pagal G. Mičiūnienės pje­sę „Atvirkštukų pamoka“. Pirmąjį pa­sirodymą, kuris buvo skirtas tarptautinei teatro dienai paminėti, stebėjo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pirmokai. Vėliau jaunieji scenos mylėtojai svečiavosi Šilalės lopšelyje-darželyje…

Dalyvavome partnerystės projekte

Šilalės suaugusiųjų mokykloje vyksta programos „Erasmus+“ mokyklinio ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas „Books – Big Ocean of Knowledge“ („Knygos – didžiulis žinių vandenynas“), skirtas jaunimo klasių mokiniams. Projekto, kuriame bendradarbiauja penkios mokyklos iš Turkijos, Lietuvos, Lenkijos, Ispanijos bei Rumunijos, tikslas – ugdyti moksleivių skaitymo gebėjimus, kurie yra aukštesnių gebėjimų ir kasdienio gyvenimo pag­rindas. Į pirmąjį mokymosi vizitą Ru­mu­ni­joje, Rošiori de…

Lengvaatlečių pergalės

Kasmetinėse lengvosios atletikos vaikų, jaunučių ir jaunių „Žemaitijos taurės“ varžybose Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos sportininkai, vadovaujami trenerio Severino Čėsnos, puikiais rezultatais užbaigė žiemos sezoną ir grįžo su taurėmis. Lengvaatle­čiai pagerino net du nuo seno gyvavusius gim­­nazijos rekordus. Vienas jų – Er­nestos La­zaus­kaitės, ku­ri ru­tulio stūmimo rungtyje įran­kį nustūmusi net 13,17 m, tapo nugalėtoja. Toje pačioje rungtyje antrąją vietą už­ėmė Emilija…

Sėkmingas startas

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lengvaatlečiai, vadovaujami trenerio Severino Čėsnos, pavasarį pasitiko, pratęsdami startus lengvosios atletikos „Že­maitijos taurės“ jaunių ir jaunučių antrojo etapo varžybose. Rutulio stūmimo rungtyje nepralenkiama buvo Ernesta Lasauskaitė, nustūmusi įrankį 11,94 m ir užėmusi pirmąją vietą. Antra tapo puikų rezultatą pasiekusi ir savo asmeninį rekordą pagerinusi Emilija Ašmonaitė (11,15 m). 60 m bėgime ketvirtąją vietą užėmė Augustė Mižu­ta­vičiūtė,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą