„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Aktyvios ir turiningos atostogos

Prasidėjus naujiems mokslo metams, vis dar norisi prisiminti vasarą patirtus smagius nuotykius Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos organizuotoje dviejų pamainų vaikų ir jaunimo vasaros poilsio dieninėje stovykloje „Keliauk, pažink, pramogauk“. Joje dalyvavo 34 šaunūs 5–8 klasių mokiniai. 

Stovyk­lau­­to­jai lankė­si Bir­žu­vė­nų dvaro so­dy­boje Tel­šių ra­jo­no Luo­kės se­niū­ni­jo­je. Mo­ki­niai bu­vo supa­žin­din­ti su klasi­ciz­mo stiliaus naujai atstatytu dvaru bei įvairios paskirties pas­tatais: ark­lidėmis, oficina,  vežimi­nėmis, o per edukacinį užsi­ėmimą „Lobio paieškos“ susipažino su vi­sa dvaro teritorija ir istorija. Tačiau svarbiausia, jog surado lobį. 

Plateliuose įsi­kūrusiame Ama­­tų centre patys išmėgino senovinį žvakių liejimą. Kadangi žvakės gaminamos iš bičių vaško, edukacijos va­dovė supažindino su bičių vaško savybėmis, bitininko profesija. 

Stovyklautojai išbandė ir Taurų parko skirtingo aukščio bei sudėtingumo laipiojimo trasas, įrengtas medžiuose. Ši aktyvi veikla suteikė daug gerų emocijų, džiaugsmo, nors kai kuriems laipiojimas medžiais virto tikru iššūkiu.

Žemaitijos na­cionalinio parko lankytojų cent­re vyko edukacija „Pa­žink Žemaitijos nacionalinį par­ką žaisdamas“. Mokiniai, vaikš­čiodami po įrengtą inter­aktyvią ekspoziciją, apžiūrinėjo eksponatus, jiems teko atlikti įvairias užduotis: atspėti medžius pagal sėklas, vaidinti pagal duotus paveikslėlius.

Rietavo žirgyne vaikus sužavėjo edukacinė veikla „Žir­gas ir aš“ – labai patiko ne tik jodi­nėti, bet ir sužinoti, kaip šiuos gražuolius prižiūrėti. Ap­lan­ky­tas ir Šaltojo karo muziejus. 

Kartu su Pagramančio regio­ninio parko lankytojų cent­ro vadove pasižvalgėme ir po Šilalės bei Tauragės rajonuose įsikūrusius parkus, vyko Pie­menėlių duonelės kepimo edu­kacija, aktyviai bei turiningai praleistas laikas, plaukiant baidarėmis Jūros upe. 

Paskutinėmis stovyklos dienomis vyko susitikimas su Pa­jūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos stovyklos „Atverk duris vasarai“ stovyklautojais bei jų vadovais. 

Lina IVANAUSKAITĖ-BERTAŠIENĖ, Aušra LETUKIENĖ,

socialinės pedagogės

AUTORIŲ nuotr.