„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Muzikinis protmūšis

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje vyko muzikinis protmūšis, skirtas vargonininko, kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento Juozo Naujalio metams paminėti. Žinių viktorinoje susirungė pusšimtis muzikuojančių jaunuolių iš Šilalės, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio ir Kaltinėnų. Protmūšį organizavo Šilalės meno mokyklos Kvėdarnos skyrius ir mokytoja Dalia Krasauskienė.

Viktorinoje dalyvavo 7 komandos, ku­rios varžėsi žiniomis ir bandė įveikti 30 muzikinės tema­tikos klausimų. Da­ly­vių laukė trys turai. Pirmajame komandos atsakinėjo į klausimus apie mu­zikos įdomybes iš vi­so pasaulio, ant­ra­­jame jaunieji muzikantai turėjo pademonstruoti žinias apie J. Naujalį, o trečiajame laukė muzikinės mįslės. Su­sumavus rezultatus, muzikinį prot­mū­šį laimėjo komanda „Crescendo“ iš Kvėdarnos.

Už aktyvų dalyvavi­mą padėkos raštais bei saldžiomis dovanomis pagerbtos visos komandos ir jų mokytojai.

Rima NORVILIENĖ

Šilalės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja

AUTORĖS nuotr.