„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Žolinę vainikavo gražiausios žolynų puokštės

Jau tradicija tapo šven­­čiant Žolinės atlai­dus Ši­lalės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žiečio bažny­čio­je, rink­ti gražiausią puokštę. Šiemet daugiau­­siai įver­ti­nimų sul­au­kė net pen­kios. Rinkimams iš viso prista­tyta apie 40 kompozicijų. Gra­žiausia pripažinta Jad­vy­gos Pudžiuvelienės Žo­linės puokštė. Dekanas kun. Sau­lius Katkus išrinko na­tū­raliausią – šio titulo nu­sipelnė Audronės Da­buls­kienės sukurta žolynų kom­pozicija. Prizai taip pat atiteko Zoselei Musvydienei, Dorotėjai Rupšytei bei Reginai Raudonienei. Žolinės…

Baltijos kelio 30-mečiui – laisvę šlovinantis koncertas „Vienybės muzika“

Festivalį „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ užbaigs Baltijos tautas vienijančiai datai skirtas atviras koncertas, klausytojų lauksiantis rugpjūčio 23 d., 19 val., Palangos švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Klausytojų ausis malonins išskirtinės akustikos šventovėje skambėsiantys kūriniai, atliekami dviejų mišrių chorų bei orkestro. Gausiam atlikėjų būriui ne itin erdvioje bažnyčioje teks truputėlį susispausti, tačiau laukiamas muzikinis rezultatas bus to vertas. Pirmoje koncerto…

Žmonių su negalia sporto festivalis Klaipėdoje

2019 m. rugpjūčio 17 d. Klaipėda kviečia į sporto festivalį, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį bei ugdyti neįgaliųjų, gyvenančių mūsų bendruomenėje, supratimą apie sporto ir fizinio aktyvumo svarbą gyvenimo kokybei. Tai nemokama galimybė visų amžiaus grupių ir visų negalios formų žmonėms susiburti, pabendrauti, pasportuoti, gerai praleisti laiką. Pirmasis Žmonių su negalia sporto festivalis Klaipėdoje įvyko praėjusių metų rugpjūtį. Pernai šventėje dalyvavo…

Atlaiduose – rekordinis lankytojų skaičius

Praėjusį sekmadienį Teneniai buvo tapę didžiausiu žmonių traukos centru – Porciunkulės atlaidai ir miestelio šventė sulaukė didžiausio iki šiol lankytojų skaičiaus. Tiesa, kasmet vykstantis renginys sukviečia į Tenenius gausybę žmonių, tačiau šie metai išskirtinai sėkmingi. „Labai džiaugiuosi, kad sulaukėme tokio gausaus lankytojų antplūdžio ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš aplinkinių miestų bei miestelių. Porciunkulės atlaidai su nedidelėmis pertraukomis…

„Laukiva“ – Tatruose

Liepos 4–8 d. Laukuvos suaugusių žmonių šokių kolektyvas „Laukiva” dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Susitikimai Tatruose”. Turiningai ir įdomiai praleistos visos dienos – surengti du koncertai su lietuvių ir baltarusių kolektyvais Bustryk ir Rabka Zdroj miesteliuose. Įspūdį paliko dalyvavimas tradicinėje etnografinėje Podhalės krašto pramogoje „Kulig” – pasivažinėjimas liaudiškais ark­lių traukiamais vežimais. Aktyvus poilsis kalnuose, pasivaikščiojimas kalnų takeliais iki Marskie Oko ežero, nuostabus…

Pirmoji patirtis tarptautiniame festivalyje įkvėpė naujiems darbams

Kiekvienas miestas turi me­no atlikėjų, ku­riais di­džiuo­­jasi, kurie savo pasi­ro­dy­mais džiugina ir vietos gy­ventojų, ir svečių šir­dis. Dar didesnis pasi­di­džiavimas ky­la tais, kurie savo miestą garsina tarptau­ti­niuose ren­giniuose. Šįkart tokia garbė teko mišriam Šilalės krašto chorui, kuris tarptautiniame chorų festivalyje, vykusia­me Aust­­ri­joje ir Italijoje, atstovavo ne tik Šilalei, bet ir visai Lie­tuvai. Muzika – širdies kalba Šiaurinės Italijos regione Val…

Priglauskime mažąją „Lituanicą“

Stasio Girėno muziejus koncertu pasitinka Vilniaus oro uostą puošusią „Lituanicą“ ir kviečia sutelktiniam tikslui. Minint 86-ąsias Stepono Dariaus ir Stasio Gi­rė­no skrydžio per Atlantą metines, Lietuvos aviacijos muziejaus filialas – lakūno S. Girėno muziejus Vytogaloje liepos 19 d. kviečia į šventę „Priglauskime mažąją „Li­tuanicą“ Vytogaloje“. Jos metu bus pristatytas dukart sumažintas legendinio lėktuvo modelis, kurį muziejui per­duoda „Lietuvos oro uostai“.…

Paminėta Globėjų diena

Birželio 29-ąją Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Globos centro darbuotojos surengė netradicinį Globėjų dienos, kuri švenčiama liepos pirmąjį sek­madienį, paminėjimą. Tam pasirinkta ekskursija į Žemaitijos sostinę Telšius. Kelionės metu buvo surengta viktorina, teisingai atsakiusieji laimėjo prizus. Taip pat visiems kelionėms dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės. Ekskursijos po Telšius metu mus lydėjęs gidas Andrius padėjo atrasti mažąsias šio miesto puošmenas, skulptū­ras, skulptūrėles.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą