„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Soneta Būdvytienė: „Išsipildė viena didžiausių mano gyvenimo svajonių“

Atrodo, žmogų pažįstame, įvertindami jo darbinę veiklą, daugiau ar mažiau galime spręsti apie jo pomėgius, bet jis ima ir netikėtai visus nustebina, atsiskleisdamas visiškai kitomis spalvomis. Būtent taip daugeliui netikėtai ryškiai scenoje sužibėjo buvusi ilgametė mokytoja, o dabar Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus vadovė Soneta Būdvytienė. Tiesa, pati moteris prisipažįsta, jog tokia aplinkinių reakcija ją šiek tiek stebina. „Elizos“ populiarumo paslaptis…

Gyvenime išlieka viltis, tikėjimas ir meilė

Didkiemiškė Alvyra Navardauskienė nesutinka, jog nugyventi 95-erius metus yra daug. Juo labiau, kad gyvenimas, anot senolės, buvo visoks: ir geras, ir blo­gas, ir net labai blogas. „Bet kol gyva, aš džiaugiuosi“, – sako Alvyra, švenčianti gražų jubiliejų savo gimtuosiuose, bet ne vieninteliuose namuose – gyvenimas jų šeimai, kaip ir nemažai daliai lietuvių, pateikė skaudžių išbandymų. Augo Alvyra Stankutė tarp trijų…

Laisvės premija pagerbtas Albinas Kentra: „Apdovanojimą skiriu Šilalei ir visai Lietuvai“

Vakar, minint Laisvės gynėjų dieną, Šilalės garbės piliečiui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai įteikta Laisvės premijos statulėlė ir diplomas – aukščiausias apdovanojimas, kuriuo įvertinami asmenų ir or­ganizacijų nuopelnai, ginant žmogaus teises ir plėto­jant demokratiją bei siekiant Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvo apsisprendimo ir suvereniteto. Už Lietuvos laisvę nuo 16 metų kovojusiam iš mūsų krašto kilusiam A. Kentrai apdovanojimą…

Saugantiems Laisvės idėją – partizanų vado pavyzdys

Kuo tolyn istorijos vingiuose tolsta tragiškoji Sausio 13-osios naktis, tuo svarbesnė ji tampa atkurtai Lietuvai. Daugeliui neramu – o kaip būtų, jei staiga mūsų Laisvei ir vėl iškiltų grėsmė: ar taptume tokie pat stiprūs ir vieningi? Ar, pažinę Laisvės skonį, taip pat solidariai suremtume pečius prie Parlamento sienų? Dabar, kai į jį iš visų pusių leidžiamos kritikos strėlės ir jis…

Jau penkioliktasis „Aukso vainikas“

Alytaus kultūros centre vyko kasmetinis, jau penkioliktasis, liaudies meno darbų konkursas-paroda „Aukso vainikas“, kurio metu išrenkami ir apdo­vanojami geriausi liaudies meistrai. Konkurse ver­ti­nami geriausi penkerių metų laikotarpiu sukur­ti vaiz­duojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), tai­komojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kal­vys­tė, ju­velyrika, paprotiniai dirbiniai – mar­gučiai, verbos, so­dai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, kop­lytstulpiai, koplytėlės bei kt.) darbai. Renginyje dalyvavo LR kultūros…

Žvilgsnis į Žemaitiją

Stasys Kasparavičius per ilgus metus sukaupė dau­gy­bę medžiagos apie gimtąją Žemaitiją. Dalis jo atra­dimų ir pastebėjimų jau nugulė knygoje „Žemaitija – pas­lapčių žemė“, dalis liko, pasak autoriaus, kitam „kū­di­kiui“ – dar vienam leidiniui ne tik apie žemaičius, bet ir apie kuršius, prūsus, žiemgalius. „Savo istorijos užmiršti nevalia“, – pabrėžė į Šilalę at­vykęs knygos autorius. Svarbiausia – Motina žemė Klaipėdos universiteto…

Telšių kunigų seminarija – visos Žemaitijos kūdikis

Telšių vyskupijos dvasinį gyvenimą tarsi motina jaukiai apglėbusi laiko Alma Mater – vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Per trisdešimt metų ji tapo kur kas daugiau nei kunigų rengimo centru. Rek­torius, edukologijos mokslų daktaras kun. Saulius Stumb­ra įsitikinęs, jog vyskupo Antano Vaičiaus 1989-ai­siais pasirašytą dekretą dėl seminarijos atkūrimo rei­kia va­dinti drąsos ir pilietiškumo pavyzdžiu. Švenčia jubiliejinius metus Šis laikas Telšių vyskupo…

Prezidento Aleksandro Stulginskio atminimo puoselėjimas

2019-ųjų gruodžio 20 d. sukako 20 metų, kai Kaltinėnų vidurinei mokyklai suteiktas Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio vardas. Antrasis iš eilės tarpukario Lietuvos valstybės vadovas ir pirmasis, išrinktas pagal Konstituciją, gimė 1885 m. vasario 26 d. Kutalių kaime, netoli Kaltinėnų. Šiame miestelyje mokėsi, dirbo raštininko padėjėju, Kal­tinėnuose palaidota jo motina Marijona. 1904-aisiais A. Stulginskis baigė keturias Liepojos gimnazijos klases, įstojo…

Šilalės kalvomis bėga Žemaičių plentas

Šiemet minime Žemaičių plento nutiesimo 80-metį. Ką jis reiškė Lie­tuvai? Nuo amžių keliai buvo gruntiniai, tik tarpuose taisomi atvežtiniu smėliu ar žvyru. Didėjant pervežimų skaičiui, susirūpinta tiesti geresnės kokybės plentus. Tai buvo platesni keliai su žvyro danga ir vandens nutekėjimui iškastais grioviais. Plentuose galėjo prasilenkti priešpriešais judėjusios transporto priemonės. 1918 metais atkurta Nepriklausoma Lietuva iš Rusijos imperijos paveldėjo apie 1200…

Nepamatuoti norai yra mūsų džiaugsmo vagys

Laukdami didžiausių metų švenčių, kai prie vieno stalo susės visa šeima, iš anksto džiaugiamės būsima bend­ryste, galvojame, kuo tą ypatingą Kūčių vakarą vieniems kitus nudžiuginti. Šventės yra laikas, skirtas iš šono pažvelgti į save, pasidžiaugti ta gyvenimo dovana, kurią, mums gimstant, įteikė Kūrėjas. Žiūrėti į gyvenimą tokiu pat giedru žvilgsniu, kokiu į mus žiūri Aukščiausiasis, linki ir prieš didžiąsias metų…

Šilalės krašto žemaičių sueiga Kaltinėnuose

Šilalės krašto žemaičių sueigos organizuojamos kiekvienais metais. Šiemet drau­­gijos narius kvietėme į sueigą Kaltinėnuose, kuri buvo ypatinga, nes skirta Že­mai­tijos metams paminėti. Pagrindiniai renginio organizatoriai buvo Kaltinėnų mies­telio bendruomenė ir Kaltinėnų kultūros namai, etninės kultūros plėt­ros prog­ramai įgyvendinti skirta lėšų. Paskutinį lapkričio šeštadienį iš visų rajono kampelių atvykę žemaičiai ir atsivežę Žemaičių pasus, gavo šventinį antspaudą. Sueigoje dalyvavo rajono va­dovai,…

Pasivaikščiojimai su dailininku: Tado Blindos pavirvyčiai

Smagioji Žemaitijos upė Virvytė braižo žemėlapiuose kilpas-mink­les, šoka smagų suktinį – tarsi vaikosi vėją laukuose, kilpiniuoja, atgal sugrįžta, lyg norėdama išgirsti jau užmirštas istorijas, kurias vis dar pasakoja snaudžiantys pakrančių piliakalniai, šlamantys ąžuolynai, girgždančios sodybų šulinių svirtys... Šiemet aš vėl dalyvavau dailininkų plenere Luokės apylinkėse, svetingoje Vilijos ir Vinco Jackevičių sodyboje, vėl sveikinomės su Šatrija, klausėmės gervių, apuokų ir volungių,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą