„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šauliai Girdiškėje įamžino pagarbą ir atminimą išėjusiems patriotams

Pirmąjį rugpjūčio sekmadienį Girdiškėje vyko ne tik didžiausia parapijos šventė – Švč. Mergelės Marijos Snie­ginės atlaidai, bet ir paminėtas Lietuvos šaulių są­jungos (LŠS) 100-metis. Ta proga atidengtas Girdiškės apy­lin­kėse veikusių partizanų bei šaulių atminimui skirtas kryžius. Naujasis atminimo ženklas įkurdintas greta koplytstulpio „Lietuvos vardui 1000 metų“, pastatyto 2009-aisiais. Metalinį kryžių pastatyti sugalvojo, jį suprojektavo bei pagamino Šilalės Stasio Girėno 703-iosios…

Mados dezinfekcija

Aprangos kodas – tai tokia šių dienų prievolė, kiekvieno laisvo piliečio pareiga ir atsakomybė. Net jeigu ap­linkybės to ir nereikalauja, visuomet reikia atrodyti ma­žų mažiausiai tinkamai, tačiau bus daug geriau, jei „tinkamai“ neapsiribosime – savitas, originalus stilius būtų puiku. Tiesa, su savitu stiliumi irgi nederėtų persistengti. Originalus, bet, pageidautina, pagal šių dienų mados tendencijas yra tai, ko kasdien turime siekti.…

Bilionių stiprybė – iš Švedkalnio gelmių

Trečia vasara bilioniškių akys krypsta į piliakalnį, kurio papėdėje gyvenimas tiesiog verda. Ir tą „katilą“ maišo ne kažkas kitas, o jie patys, norėdami kuo daugiau sužinoti, kokias paslaptis saugo piliakalnio žemė ir ką ošia debesis remiantys šimtamečiai medžiai. Dviejų savaičių archeologinė ekspedicija šiemet dar labiau praskleidė istorijos uždangą. Tačiau kad ir kokie svarbūs ra­diniai atsidurs muziejų lentynose, visada pa­ts svarbiausias…

Neleiskime užželti Baltijos laisvės kelio atminčiai

Prieš 30 metų virš pusantro milijono trijų tautų žmonės nuo Vilniaus, per Rygą, iki Talino rankomis gyva grandine susijungė, išreikšdami Laisvės ir Nepriklausomybės siekį. Kad šis dvasinis kelias neužželtų, turime vieni su kitais bendrauti, kalbėtis, vieni kitus lankyti, rodyti savo kūrybinius, meninius, kultūrinius, mokslinius pasiekimus. Šį rugpjūtį Latvijos pajūryje, ties Jūrkalne, Baltijos kelio sukakčiai priminti „Visi“ ansamblio vardu sukūrėme miško…

Prasmingi darbai yra tylūs darbai

Liepos 26-ąją buvo paminėtos iškilaus šilališkio, prieš­kario Lietuvos kariuomenės karininko, krašto­ty­ri­ninko, archeologijos entuziasto Vlado Statkevi­čiaus mirties 20-osios metinės. Vyresnės kartos žmo­nės, „Šilalės artojo“ skaitytojai, turbūt prisimena jį iš išsamių straipsnių apie krašto senovės istoriją, ra­dinius, pilkapius bei kapinynus. V. Statkevičius gimė 1911 m. Jurbarko rajono Nau­ji­ninkų kaime. Baigė Tauragės aukštesniąją komer­cijos mokyk­lą, studijavo Kauno universitete, bet mokslų nebaigė dėl lėšų…

Nebeturiu laiko

Turiu ydą, kurią beveik mėgstu – neturėti plano. Žengti mažą žingsnelį ir pažiūrėti, kas bus po žingsniu. Pagal tai, kas bus, spėsiu, kokia kryptimi vėl žingsniuosiu. Neturėti plano arba turėti tokį, kuriuo vadovaujantis, nereikia paklaikusiomis akimis nuolat bėgti, nėra nuodėmė. Aišku, mums nuo mažens sakoma atvirkščiai, nes dėl nuolatinio skubėjimo išsprogusios akys reiškia, kad esi rimtas žmogus, turintis rimtų reikalų.…

Ketveri Medvėgalio tyrimų metai – pirmosios išvados

Vienas gražiausių Lietuvos archeologinių kompleksų – Medvėgalis – ilgą laiką buvo menkai pažįstamas. Kad čia 1329 m. žiemą žemaičiai gynėsi prieš paties Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio (1308–1346) vadovaujamą kryžiuočių kariuomenę, buvo žinoma iš rašytinių šaltinių. Prieš šimtą metų nustatyta, jog Medvėgalio kalnas yra pats aukščiausiais Žemaitijoje. Jis ir aplinkinės kalvos, įskaitant ir senąją piliavietę – Pilies kalną – 1960 m.…

Gal galėtumėte nepaaiškinti

Reikalai pajudėjo. Žiauriai visur skauda, bet šiaip normaliai, įsivažiavau. „Šaibų“ nebaisiai, tačiau prasisuksiu. Rašydama tokius ne itin poetiškus žodžius dvasingos ir šventos kelionės dienoraštyje bei dalindamasi jais su Jumis, šypsausi. Atrodo, kvailioju kaip vaikystėje, su draugais kieme krėsdama nekaltą pokštą. Leidžiuosi vedama jausmo. Yra taip, kaip turi bū­ti, o kodėl taip turi būti, paaiškės vėliau. O jei ir nepaaiškės –…

Išeinu į pasaulius

Pasaulių yra daug. Tavo paties, tavo sūnaus, dukros, tėvo, draugo, kaimyno, dar maždaug 7,5 milijardo ki­tų pasaulių. Yra Ispanijos regiono Asturias, pro kurį žingsniavau, pasaulis su savo mažais apytuščiais kalnų kaimeliais ir jų žmonėmis, kurie kalba tik ispaniškai, nes jų pasaulyje niekas kita kalba niekada nekalba ir nekalbės. Tiesa, esame mes, Camino Primitivo pra­ša­lai­čiai piligrimai, pro tuos kaimus kartkartėmis pra­žings­niuojantys,…

Savąjį kraštą pažinti kviečia legendas įprasminantys turizmo maršrutai

Gali apvažiuoti visą pasaulį, bet jei nepažinsi savo kraš­to, gyvenime būsi daug praradęs. Tokia nuos­ta­ta va­dovaujasi vis daugiau žmonių, savaitgaliais ke­lio­nėms po Lietuvą sėdančių į automobilį, ant dviračio ir pa­sirenkančių pėsčiųjų žygius. Norintiems pamatyti ir su­prasti, kuo gyvena artimiausi kaimynai, visos prie­mo­nės geros, ir važiuoti toli nereikia – pažinimo lobiai čia pat. O ieškantiems įdomių marš­rutų, pagelbėti gali internetinė sve­tainė…

Bataliono įkurtuvės Pajūryje – su patrankų ir orkestro trenksmu

Pirmadienį į Pajūrį skubėjo ne tik mūsų rajono gyventojai, bet ir svečiai iš sostinės ir net užsienio. Tokio neįprasto sujudimo priežastis – Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono įkurtuvės. Liepos 1-oji yra tikroji šio karinio vieneto gimtadienio data – batalionas įkurtas lygiai prieš dvejus metus. Iškilmės prasidėjo Pajūrio rekreaciniame parke, kur rikiavosi ne tik…

Uganda – kontrastų šalis

Tauragiškė Rita Grigalienė Šilalės viešojoje biblio­tekoje dalijosi įspūdžiais iš savanorystės tolimojoje Ugandoje. Teisininke dirbanti moteris šioje Afrikos šalyje praleido mėnesį. Tiek laiko užteko suprasti ne tik savanorystės prasmę, bet ir pažinti dar vieną pasaulio valstybę, pajusti žmonių, kultūrų, gamtos skirtumus, išmokti empatijos, užtvirtinti tolerancijos jausmą, parsivežti neįkainojamos patirties ir įspūdžių, kurie sugulė į fotografijų parodą „Kontrastų Uganda“. Susitikti su bibliotekos…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą