„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Išeinu į pasaulius

Pasaulių yra daug. Tavo paties, tavo sūnaus, dukros, tėvo, draugo, kaimyno, dar maždaug 7,5 milijardo ki­tų pasaulių. Yra Ispanijos regiono Asturias, pro kurį žingsniavau, pasaulis su savo mažais apytuščiais kalnų kaimeliais ir jų žmonėmis, kurie kalba tik ispaniškai, nes jų pasaulyje niekas kita kalba niekada nekalba ir nekalbės. Tiesa, esame mes, Camino Primitivo pra­ša­lai­čiai piligrimai, pro tuos kaimus kartkartėmis pra­žings­niuojantys,…

Savąjį kraštą pažinti kviečia legendas įprasminantys turizmo maršrutai

Gali apvažiuoti visą pasaulį, bet jei nepažinsi savo kraš­to, gyvenime būsi daug praradęs. Tokia nuos­ta­ta va­dovaujasi vis daugiau žmonių, savaitgaliais ke­lio­nėms po Lietuvą sėdančių į automobilį, ant dviračio ir pa­sirenkančių pėsčiųjų žygius. Norintiems pamatyti ir su­prasti, kuo gyvena artimiausi kaimynai, visos prie­mo­nės geros, ir važiuoti toli nereikia – pažinimo lobiai čia pat. O ieškantiems įdomių marš­rutų, pagelbėti gali internetinė sve­tainė…

Bataliono įkurtuvės Pajūryje – su patrankų ir orkestro trenksmu

Pirmadienį į Pajūrį skubėjo ne tik mūsų rajono gyventojai, bet ir svečiai iš sostinės ir net užsienio. Tokio neįprasto sujudimo priežastis – Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono įkurtuvės. Liepos 1-oji yra tikroji šio karinio vieneto gimtadienio data – batalionas įkurtas lygiai prieš dvejus metus. Iškilmės prasidėjo Pajūrio rekreaciniame parke, kur rikiavosi ne tik…

Uganda – kontrastų šalis

Tauragiškė Rita Grigalienė Šilalės viešojoje biblio­tekoje dalijosi įspūdžiais iš savanorystės tolimojoje Ugandoje. Teisininke dirbanti moteris šioje Afrikos šalyje praleido mėnesį. Tiek laiko užteko suprasti ne tik savanorystės prasmę, bet ir pažinti dar vieną pasaulio valstybę, pajusti žmonių, kultūrų, gamtos skirtumus, išmokti empatijos, užtvirtinti tolerancijos jausmą, parsivežti neįkainojamos patirties ir įspūdžių, kurie sugulė į fotografijų parodą „Kontrastų Uganda“. Susitikti su bibliotekos…

Varpas – ne tik liturginis reikmuo

Šilalės kraštas yra ypatingas, nes įsikūręs pačiame Žemaitijos centre. Jo praeitį padeda pažinti ir kultūros paveldo reliktai, kuriais ne tik didžiuojamės, bet bandome juos prakalbinti ir išsaugoti. Žvelgiant į Šilalės rajono paveldą, visada prieš akis iškyla išraiškingiausių Žemaitijos piliakalnių vaizdai. Daug sunkiau suprasti tuos reliktus, kurie į mūsų sąmonę ateina ne tiek per vaizdą, kiek per garsą. Tokios paveldo vertybės…

Gyvenimo laimė pražydo deimantais

Šiems žmonėms Likimas maloningas – jau leido drau­ge nugyventi net 60 metų! Albina ir Stanislovas Pū­džiu­viai iš Beržės prieš kelias savaites atšventė Dei­mantines vestuves. Paminėjo, kaip ir dera, bažnyčioje, atnaujin­dami santuokos įžadus. Tėvų, o ir savo pačių laime kartu džiaugėsi Pūdžiuvių atžalos: vaikai, anūkai, pro­anūkiai bei didelis giminaičių būrys. Nuvykę į Beržę, namuose radome tik Albiną. Stanislovas buvo išskubėjęs ravėti…

Lemties ženklu tapo numeris tremtinio pase

Gedulo ir vilties diena vadinama birželio 14-oji atveria negyjančią žaiz­dą mūsų tautos sąmonėje. Kuo mažiau lieka 1941-ųjų ir vė­les­nių metų tremties bei okupantų vykdyto genocido liudininkų, tuo sunkiau nežinantiems susigaudyti, kas tuomet iš tiesų vyko. Daugelis dalykų dabar žinoma tik iš Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre esančių NKVD, KGB ataskaitų, o jos užpildytos melu ir propaganda. Per okupacijos dešimtmečius…

Šokėja Aušra neabejoja, kad nėra žmogaus, negalinčio šokti

Kartais, stebint žmonių veiklą, susidaro įspūdis, kad jokių ribų jų galimybėms nėra: jie visur spėja, viską daro su ugnele ir kokybiškai, iš visos širdies. Vienas tokių pavyzdžių – daugeliui šilališkių gerai pažįstama šokių mokytoja Aušra Danisevičienė. Ši smulkutė nuolat besišypsanti moteris ne tik pati šoka, bet šokio meno moko ir paties įvairiausio amžiaus šilališkius. Negana to, stato spektaklius, dekoruoja sceną,…

Ramybės idilė šeimos darnoje

„Kol dar sveikatos kiek yra, gyvenimu per daug nesiskundžiame. Dukros užaugo, išėjo, o mudu, vienas kitą prilaikydami, pamažu ir leidžiamės į pakalnę“, – vienas kitam pritardami, kalbėjo Nijolė ir Pet­ras Masidunskiai, ne taip seniai atšventę ne kiekvienam sulaukti skirtas Auksines vestuves. Ir atšventę išties išskirti­nai. „Laikas lėkte lekia. Jau­nys­tėje jis, rodos, taip neskubėjo“, – mintimis grįžusi į jaunas dienas, sakė…

Talentingą mokytoją priglaudė Šilalės žemė

Ruošiant knygą „Seda“ (1997 m.), išryškėjo, kad tar­pukario metais šio miestelio vidurinėje mokykloje dirbo išskirtinis mokytojas Jokūbas Klusis. Suradus dar gyvų bendradarbių, giminaičių bei pasikalbėjus su buvusiais jo mokiniais, susidėliojo detalus labai talentingos ir kontraversiškos asmenybės portretas, kurio gyvenimo gija nutrūko Šilalėje. O paskutinė jo darbovietė buvo tuometė Šilalės vidurinė mokykla. Artėjant mokytojo 115-osioms gimimo metinėms, nusprendžiau šilališkiams pristatyti šią…

Namai, kur su aušra nubunda geroji tėviška širdis

Degliškės kaimas jau beveik ir Laukuva – namas prie namo. Kur senesni trobesiai, mediniai, gali spręsti, kad čia gyvena vyresnės kartos žmonės. Kuris namas jau gerokai atnaujintas, jame gal jų vaikai tvarkosi, o gal ir koks naujakurys nupirkęs. Juk kaip ir miestelis, gyventi patogu: mokykla, parduotuvės, prie Žemaičių plento. Kai žmonės parodė Romualdos ir Antano Petrauskų sodybą, iškart tapo aišku,…

Tūbinės turės savo herbą ir vėliavą

Miestelio ar kaimo herbas – savitumo simbolis, savotiškas skiriamasis ženklas. Šilalės rajone tokius sim­bolius jau turi bene visi didesni miesteliai. Tačiau he­ral­diniais ženklais įprasminti savo gyvenvietę ar kai­­mą ryžtasi ir aktyvūs mažesnių vietovių gyventojai. Ateinantį sekmadienį (birželio 2 d.), per Dievo Ap­vai­zdos atlaidus, herbas ir vėliava bus šventinami Tū­bi­nėse. Šios ceremonijos iniciatorius – kraštietis Ben­ja­minas Bendikas. Heraldikos komisija jau yra…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą