„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Uganda – kontrastų šalis

Tauragiškė Rita Grigalienė Šilalės viešojoje biblio­tekoje dalijosi įspūdžiais iš savanorystės tolimojoje Ugandoje. Teisininke dirbanti moteris šioje Afrikos šalyje praleido mėnesį. Tiek laiko užteko suprasti ne tik savanorystės prasmę, bet ir pažinti dar vieną pasaulio valstybę, pajusti žmonių, kultūrų, gamtos skirtumus, išmokti empatijos, užtvirtinti tolerancijos jausmą, parsivežti neįkainojamos patirties ir įspūdžių, kurie sugulė į fotografijų parodą „Kontrastų Uganda“. Susitikti su bibliotekos…

Varpas – ne tik liturginis reikmuo

Šilalės kraštas yra ypatingas, nes įsikūręs pačiame Žemaitijos centre. Jo praeitį padeda pažinti ir kultūros paveldo reliktai, kuriais ne tik didžiuojamės, bet bandome juos prakalbinti ir išsaugoti. Žvelgiant į Šilalės rajono paveldą, visada prieš akis iškyla išraiškingiausių Žemaitijos piliakalnių vaizdai. Daug sunkiau suprasti tuos reliktus, kurie į mūsų sąmonę ateina ne tiek per vaizdą, kiek per garsą. Tokios paveldo vertybės…

Gyvenimo laimė pražydo deimantais

Šiems žmonėms Likimas maloningas – jau leido drau­ge nugyventi net 60 metų! Albina ir Stanislovas Pū­džiu­viai iš Beržės prieš kelias savaites atšventė Dei­mantines vestuves. Paminėjo, kaip ir dera, bažnyčioje, atnaujin­dami santuokos įžadus. Tėvų, o ir savo pačių laime kartu džiaugėsi Pūdžiuvių atžalos: vaikai, anūkai, pro­anūkiai bei didelis giminaičių būrys. Nuvykę į Beržę, namuose radome tik Albiną. Stanislovas buvo išskubėjęs ravėti…

Lemties ženklu tapo numeris tremtinio pase

Gedulo ir vilties diena vadinama birželio 14-oji atveria negyjančią žaiz­dą mūsų tautos sąmonėje. Kuo mažiau lieka 1941-ųjų ir vė­les­nių metų tremties bei okupantų vykdyto genocido liudininkų, tuo sunkiau nežinantiems susigaudyti, kas tuomet iš tiesų vyko. Daugelis dalykų dabar žinoma tik iš Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre esančių NKVD, KGB ataskaitų, o jos užpildytos melu ir propaganda. Per okupacijos dešimtmečius…

Šokėja Aušra neabejoja, kad nėra žmogaus, negalinčio šokti

Kartais, stebint žmonių veiklą, susidaro įspūdis, kad jokių ribų jų galimybėms nėra: jie visur spėja, viską daro su ugnele ir kokybiškai, iš visos širdies. Vienas tokių pavyzdžių – daugeliui šilališkių gerai pažįstama šokių mokytoja Aušra Danisevičienė. Ši smulkutė nuolat besišypsanti moteris ne tik pati šoka, bet šokio meno moko ir paties įvairiausio amžiaus šilališkius. Negana to, stato spektaklius, dekoruoja sceną,…

Ramybės idilė šeimos darnoje

„Kol dar sveikatos kiek yra, gyvenimu per daug nesiskundžiame. Dukros užaugo, išėjo, o mudu, vienas kitą prilaikydami, pamažu ir leidžiamės į pakalnę“, – vienas kitam pritardami, kalbėjo Nijolė ir Pet­ras Masidunskiai, ne taip seniai atšventę ne kiekvienam sulaukti skirtas Auksines vestuves. Ir atšventę išties išskirti­nai. „Laikas lėkte lekia. Jau­nys­tėje jis, rodos, taip neskubėjo“, – mintimis grįžusi į jaunas dienas, sakė…

Talentingą mokytoją priglaudė Šilalės žemė

Ruošiant knygą „Seda“ (1997 m.), išryškėjo, kad tar­pukario metais šio miestelio vidurinėje mokykloje dirbo išskirtinis mokytojas Jokūbas Klusis. Suradus dar gyvų bendradarbių, giminaičių bei pasikalbėjus su buvusiais jo mokiniais, susidėliojo detalus labai talentingos ir kontraversiškos asmenybės portretas, kurio gyvenimo gija nutrūko Šilalėje. O paskutinė jo darbovietė buvo tuometė Šilalės vidurinė mokykla. Artėjant mokytojo 115-osioms gimimo metinėms, nusprendžiau šilališkiams pristatyti šią…

Namai, kur su aušra nubunda geroji tėviška širdis

Degliškės kaimas jau beveik ir Laukuva – namas prie namo. Kur senesni trobesiai, mediniai, gali spręsti, kad čia gyvena vyresnės kartos žmonės. Kuris namas jau gerokai atnaujintas, jame gal jų vaikai tvarkosi, o gal ir koks naujakurys nupirkęs. Juk kaip ir miestelis, gyventi patogu: mokykla, parduotuvės, prie Žemaičių plento. Kai žmonės parodė Romualdos ir Antano Petrauskų sodybą, iškart tapo aišku,…

Tūbinės turės savo herbą ir vėliavą

Miestelio ar kaimo herbas – savitumo simbolis, savotiškas skiriamasis ženklas. Šilalės rajone tokius sim­bolius jau turi bene visi didesni miesteliai. Tačiau he­ral­diniais ženklais įprasminti savo gyvenvietę ar kai­­mą ryžtasi ir aktyvūs mažesnių vietovių gyventojai. Ateinantį sekmadienį (birželio 2 d.), per Dievo Ap­vai­zdos atlaidus, herbas ir vėliava bus šventinami Tū­bi­nėse. Šios ceremonijos iniciatorius – kraštietis Ben­ja­minas Bendikas. Heraldikos komisija jau yra…

Iš Šilalės kilęs menininkas į gimtinę grįžo su dovanomis

Kiekvienas kraštas turi žmonių, kuriais gali didžiuotis. Tai patvirtina ir vieno mūsų kraštiečio kūriniai, šiuo metu puošiantys dviejų rajono kultūros įstaigų erdves. Algirdas Kazimieras Laurinaitis dabar gyvena Rasei­niuose, bet visada išdidžiai visiems sako, kad yra kilęs iš Šilalės. Be to, dailininkas įsitikinęs, jog kiekvienas iš mūsų savyje turime bent lašelį karališkojo kraujo, todėl ragina nepamiršti visur ir visada išlikti karališkais.…

Nusišypsok ir būk šviesa kitiems

Kiekvienais metais Maltos ordinas organizuoja pilig­rimines keliones į Lurdą Prancūzijoje, kur vyksta ligoti, neįgalūs žmonės. Lurdas garsėja kaip Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta ir tapo maldininkų traukos centru, į kurį kasmet suplūsta milijonai žmonių, kai kurie, sako, išgyja nuo sunkiausių ligų. Tuo stebuklu tikima visame pasaulyje. Tarp gausybės šiųmečių pi­ligrimų patirti Lurdo Švč. Mer­gelės Marijos skleidžiamą šviesą bei maldininkų tarpusavio…

Spalvinga žemaičių kalba – mūsų savasties veidrodis

Literatūrologė profesorė Viktorija Daujotytė-Pakerienė yra sakiusi: „Žemaičių žodžiais, sakiniais, tikiuosi, ir intonacijomis pasineriu į pasaulį, kurio be tos kalbos nėra ir būti negali“. Anot Šiaulių universiteto docento dr. Juozo Pabrėžos, prie šiandienės žemaičių kalbos susiformavimo bei įsitvirtinimo labai prisidėjo XVIII–XIX a. žemaičių veikėjai. Svarbiausia XVIII a. žemaitiška knyga buvo „Žyvatas“, o XIX a. žemaitiškai rašė Dionizas Poška, Simonas Stanevičius, Simonas…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą