„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Laukia, kol viską paslėps sniegas?

Sa­vo spal­vomis džiuginantys rudeniniai lapai, nukritę žemėn, kelia ir rūpesčių – juos reikia su­grėbti, antraip, pradėję pūti, jie teršia ap­lin­ką. Pri­vačių valdų savi­nin­kai tvarkosi patys, miesto gat­ves bei daugiabučių kiemų žaliuosius plotus valo se­niū­nijos valytojai. Deja, si­tuacija mieste, galima sakyti, yra tragiška – tai liudija ir skai­ty­to­jų skambučiai.

Eugenija BUDRIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.84