„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naujovės patinka ne visiems

Gero niekada nebus per daug. Tačiau ar tas gėris vienodai vertinamas ir patinka visiems? Tokią dilemą šiuo metu sprendžia laukuviškiai, kuriems tenka va­žiuoti ar eiti Eitvydaičių gatve. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.35

Atliekų tvarkytojų pateiktos sąskaitos kelia sumaištį

Vos tik Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC) išsiuntinėjo sąskaitas už atliekų tvarkymą, į „Šilalės artojo“ redakciją pasipylė nepatenkintų žmo­­nių skambučiai. Garažų savininkai skundžiasi, kad įmo­nė reikalauja užmokesčio už paslaugą, kurios vi­­sai neteikia, kiti teigia, jog mokestis, palyginus su pra­ėjusiais metais, jiems labai išaugo, nors iš­ve­ža­mų konteinerių skaičius nepasikeitė. O štai Ke­berkš­čiuose gyvenanti moteris tiesiog neteko žado, sąs­kai­toje išvydusį, jog…

Į darbą ir mokyklą išmaurotais, neįveikiamais keliais

Vis dažniau pranešama apie įvairiose kaimo vie­to­vėse keliukams suteikiamus gatvių pavadinimus. De­ja, nuo to kaimo vieškeliai tikromis gatvėmis netam­pa. Nesikeičia ir jų priežiūra. Tai dar kartą įrodo Ma­lū­no gatvė Sauslaukio kaime (Kvėdarnos sen.). Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31

Paramai – tik trupiniai

Atrodo, auganti šalies ekonomika ir gerėjantis gy­venimas turėtų išspręsti bent jau didžiąją dalį so­cialinės paramos problemų, tačiau oficialiai skelbia­ma, jog net trečdalis šalies gyventojų nuolat pati­ria nepriteklių. Pernai Šilalės rajone įvairias sociali­nes išmokas gavo apie 6500 rajono žmonių. 2014 me­tais su užmoju pradėtas pašalpininkų „naikinimas“ atsigręžė antruoju lazdos galu: be paramos paliktus gyventojus savivaldybė dabar ir vėl priversta šelpti. Daiva…

Ne skurdas, o nevalyvumas akis bado

Statistika rodo, jog Lietuvoje daugiau nei penktadalis gyventojų skursta, o beveik trečdalis yra arti skurdo ribos. Tarp labiausiai vargstančių atsidūrė vieniši pensininkai, šeimos su vaikais, neįgalieji ir bedarbiai. Deja, dažnai skurdas sutapatinamas ir su nevalyvumu, apsileidimu. Tačiau jei kokiam daiktui, drabužiui ar maisto produktams įsigyti reikia pinigų, elementarią tvarką namuose ar ūkyje palaikyti ir be jų įmanoma. Reikia tiktai noro.…

Kodavimas: burtai ar blaivaus gyvenimo viltis?

Politikai, deklaruodami susirūpinimą Lietuvos žmo­nių svei­kata bei išgeriamo alkoholio kiekiais, nesustoja ir kone kasdien imasi griežtų priemonių, esą stab­dančių alkoholizmą. Sveikatos apsaugos ministro Au­relijaus Verygos įsakymu, neseniai buvo uždraustas ir iki šiol gana populiarus buvęs gydymo nuo alkoholizmo me­todas – kodavimas. Tai sukėlė įvairių diskusijų, mat vieniems ši priemonė panėšėjo į šarlatanizmą ir žmo­nių mulkinimą, kitiems tai buvo vienintelė viltis…

Draudimas bendrauti: bausmė tėvui ar vaikams?

Po visą šalį sukrėtusios Kėdainiuose įvykusios Ma­tuko tragedijos vaiko teisėms mūsų valstybėje imta skirti gerokai daugiau dėmesio. Tačiau kartais šis pro­cesas pasisuka taip, kad ne visada gali suprasti, ar tėvams dar liko kokių nors teisių, ar jie jau tapo visiškai beteisiais. Kyla net įtarimų, jog, saugant vaikus nuo tėvystei nepasiruošusių gimdytojų, val­dininkų veiksmai antruoju lazdos galu atsisuka prieš tuos pačius…

Parduotuvės stengiasi išgyventi, trumpindamos darbo laiką

Nepaisant visuomenės pasipriešinimo, Seimo spren­dimu, nuo šių metų sausio 1-osios alkoholio galima įsi­gyti ir vartoti tik nuo 20 metų. Sutrumpėjo ir prekybos juo laikas: parduotuvėse svaigalų dabar galima nu­­si­pirkti darbo dienomis bei šeštadieniais, nuo 10 iki 20 valan­dos, sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val. To­dėl, kaip ir buvo prognozuojama, parduotuvių savi­ninkai ėmė trumpin­ti darbo valandas, nes esą dirbti neapsimoka:…

Paskutinė kelionė – kukli, bet oresnė už nugyventus metus

Kasmet Lietuvoje miršta apie tūkstantis asmenų, kurie neturi artimųjų arba jie nuo mirusiųjų dėl vie­nokių ar kitokių priežasčių būna nusigręžę. To­kie vie­niši ir apleisti žmonės paprastai laidojami sa­vi­val­dy­bių lėšomis. Šioms reikmėms iš biudžeto yra ski­riama 300 eurų vienkartinė išmoka, o jei mirusysis gau­davo pensiją ar neįgalumo pašalpą, ji taip pat panaudojama paskutinei žemiškai velionio kelio­nei. Deja, to­kie pavyzdžiai neretai parodo,…

Kivirčai – tokie pat seni, kaip ir namas

Atrodytų, gyvenimas sename tylioje ir gana nuo­šalioje Lokystos gatvėje Šilalėje esančiame daugia­butyje irgi turėtų tekėti tykiai ir ramiai: visi jame – senbuviai, vienas kitą pažįsta, tad ir sutarti, daugybę metų gyvenant po vienu stogu, regis, neturėtų būti sudėtinga. Deja, iš tikrųjų viskas yra daug painiau, o nusileisti, iškilus ginčams, nenori nė vienas. Susitarti žmonėms yra sunku, nes kiekvienas turi savo…

Dūmų detektorius – retas prietaisas namuose

Gegužės 1-ąją įsigalios Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimai. Pagal juos visuose gyvenamuosiuose būstuose gyventojai privalės įsirengti autonominius dūmų detektorius, kurie, patalpose pasklidus dūmams, apie tai informuoja garsiniu signalu. „Šilalės artojas“ kartu su Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektoriais įsitikino, jog šiuos prietaisus turi labai nedidelė rajono gyventojų dalis. Morta MIKUTYTĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.15

Neblaivūs vairuotojai pildo valstybės biudžetą

Praėjusių metų sausio 1-ąją įsigaliojo Baudžiamojo kodekso pakeitimai. Jais įteisinta, jog vairavimas iš­gėrus, kai girtumas viršija 1,5 promilės alkoholio, tapo kriminaliniu nusikaltimu, už kurį ir atsakomybė gerokai sugriežtinta. Tokiems vairuotojams ne tik atimamas vairuotojo pažymėjimas, skiriama nemenka bauda, bet neretai ir konfiskuojamas automobilis, kaip nusikaltimo padarymo priemonė. 2017-aisiais bau­džia­mosiose bylose Šilalės rajono apy­linkės teismo spren­dimu, konfiskuotos 26 trans­porto priemonės. Morta…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą