„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Prieš smurtautojus mokytojai bejėgiai?

Statistikai teigia, kad kasmet nusižudo tiek vaikų, kiek jų vidutiniškai mokosi vienoje bendrojo lavinimo mokyklos klasėje. Patyčių ir smurto lygis mūsų mokyklose yra didesnis nei daugelyje Europos ša­lių, o tai ir yra pati tikriausia vaikus persekiojančių tra­gedijų priežastis. Blogiausia, jog mokytojai, net ir labai norėdami, ne visada gali (ir nori) smurtautojui užtrenkti mokyklos duris. Daiva BALČAITYTĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį…

Integralios pagalbos specialistų namuose laukia apie 40 žmonių

Šilalės rajone, vykdant Integralios pagalbos plėtros projektą, specialistų komandos aptarnauja net 37 asmenis. Iki šio projekto vykdymo senyvo amžiaus ir neįgalūs žmonės tikėtis pagalbos namuose galėjo tik iš lankomosios priežiūros darbuotojų. Paprastai jų pagalba apsiribodavo vien parama buityje. Tačiau nuo 2013-ųjų Lietuvoje atsirado galimybė gauti ir slau­gos paslaugas. Tai ypač aktualu tiems, kurie dėl svei­katos problemų negali pasirūpinti savimi. Morta…

Neįteisintas sovietinis palikimas grasina nelaime

Nors šalyje dėl lietaus paskelbta ekstremalioji padėtis labiausiai nukreipta į pagalbą nuostolių pa­tyrusiems ūkininkams, situacija darosi sudėtinga ir kitose srityse. Štai Jomantų kaimo kelyje per užtvankos viršų ėmus veržtis vandeniui, kone pusė kelio nugarmėjo skardžiu žemyn. Į Jomantus nu­vykę kelininkai penktadienį skubėjo kelią sutvarkyti, kad nekiltų pavojus žmonių saugumui. Tačiau pasidomėjus šia situacija plačiau, paaiškėjo, jog užtvankos savininko kaip ir…

Kodėl atsakingos tarnybos sujunda tik po nelaimės?

Lietuvoje jau tapo kone norma, kad įvairios visuo­menę kamuojančios problemos pastebimos per vė­lai, įvykus tragedijai. Mūsų rajonas – ne išimtis. Visai neseniai nelaimės tik per plauką išvengta Kal­tinėnų seniūnijoje, kai čia gyvenanti moteris vos nenu­krau­javo, praradusi kūdikį. Kaip vėliau pa­aiš­kėjo, ūkiškai gyvenanti daugiavaikė šeima nebuvo lankoma jokių atsakingų institucijų darbuotojų. Seniūnijoje dirbanti socialinė darbuotoja tvirtina nie­­kada nieko neigiamo negirdėjusi apie…

Kartu rasti atsakymus į kilusius klausimus yra lengviau

Nuo liepos psichologo konsultacijomis, pusės dienos vaiko priežiūra ir net pavėžėjimo paslauga, jei nė­ra ga­limybės į Šilalę atvykti patiems, gali pasinaudo­ti kiekvie­nas rajono gyventojas, kuriam to reikia. Tokia ga­limybė atsirado, pradėjus įgyvendinti projektą „Komp­leksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono sa­vi­valdybėje“. Pagrindinis jo tikslas - ne tik sumažinti smurto šeimoje atvejų ar pasirūpinti darželyje vietos negavusiais ma­žy­liais, bet ir viliamasi, jog…

Namai yra ten, kur esi mylimas

Jau daugiau nei pusmetis mūsų rajono gyventojai, pasiryžę priimti į savo šeimą likimo nuskriaustą mažylį, gali tapti profesionaliais globėjais. Tai reiškia, jog ne mažiau nei tris vaikus į šeimą priimantiems globėjams yra skiriamos minimalaus atlyginimo dydžio išmokos. Prieš tai būtina baigti specialią mokymo programą ir šitokiam žingsniui atsakingai pasiruošti. Tačiau nors apie galimybę priimti į savo namus tikrųjų gimdytojų meilės…

Siekia apginti mirusiosios garbę

Prieš porą savaičių rajono žmones sukrėtė Šiluose nu­tikusi skaudi tragedija, kai, netekusi dukros, 28-erių metų jos mama nusižudė. Nelaimė nutiko po to, kai pa­reigūnai, gavę moters anytos skambutį, atseit jos mar­ti girta ir neprižiūri dukros, mergaitę perdavė mo­čiu­­tei. Tačiau paaiškėjo, jog niekas nesiaiškino, ar ma­ma iš tiesų buvo girta. O po nelaimės šeimą pri­žiū­­rėję rajono savivaldybės atsakingi specialis­tai prisipažino nė…

Norime didesnio valdžios dėmesio

„Šilalės artojo“ redakcija sulaukia nemažai skambučių ar laiškų, kuriuose skaitytojai kelia aktualias problemas. Šįkart pateikiame sodų bendrijos „Dobilas“gyventojos mintis apie negeroves, kurias patiria nuolatiniai (ir ne tik) sodų gyventojai. Apie šias problemas „Šilalės artojas“ rašė jau ne kartą. Deja, padėtis nesikeičia... Gerbiama redakcija, nenoriu, kad skelbtumėte mano pavardę. Nesu supykusi ant viso pasaulio, tiesiog yra niekaip neišsprendžiamų klausimų, kuriais noriu…

Mero verdiktas Didkiemiui: „Kitaip nebus“

Net 150 parašų po reikalavimu naikinti rugpjūčio 3 d. priimtą savivaldybės tarybos sprendimą uždaryti Didkiemio medicinos punktą surinkę gyventojai ant­radienį sulaukė atsakymo. Į kaimą atvykęs rajono meras Jonas Gudauskas pareiškė: „Galit politikuot, bet taip, kaip dabar yra, kitaip nebus“. Rajono vadovui pavyko įtikinti žmones, kad, atsisakius punkto patalpų, bendruomenės slaugytoja uždirbs daugiau, nors jai skirtas 100 eurų prie atly­gi­nimo tėra…

Su artėjančia rugsėjo pirmąja, garbūs ponai!

Pirmieji draugai, pirmasis sušoktas šokis ir išdai­nuota nata, džiaugsmingas klegesys, retos, tačiau tuo­met labai skaudžios nusivylimo ašaros, pirmasis skambutis, pirmoji mokykla... Ne vietinis vargiai pa­ti­kėtų, kad visi mano paminėti prisiminimai susiję su štai šiuo, dabar jau baisų vaiduoklį primenančiu pas­tatu... Taip, tai pirmoji mano ir mano vaikystės draugų mokykla, į kurią žygiavome šešerius metus. Vyresni brolis bei sesuo – dar…

Valdžios logika: geriau mokėti baudą, nei padėti žmogui

Šilalės paradoksai: nuolat gražinamas, už biudžeto lėšas puoselėjamas bei valdžios dėmesio nestokojantis tvenkinys ir čia pat – kelių butų medinis daugiabutis su kieme stovinčiu lauko tualetu, kuriame kiekvienas Vasario 16-osios gat­vės 9-ojo namo gyventojas turi savo atskirą būdelę... Ir tai yra ne kokiame nors atokiame kaime, o mieste, kurio valdžia nuolat pagimdo „išskirtinių“ projektų su arkomis, fontanais, smėlio skulptūromis, tiltais…

Statistika didelio optimizmo neteikia

2017-iesiems perkopus į antrąjį pusmetį, jau galime fiksuoti ir statistinius pokyčius savo rajone. Nors per praėjusį pusmetį mirusiųjų skaičiuojama mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tačiau šeimas prikalbinti gimdyti daugiau vaikų politikams, panašu, vis nepavyksta – rodikliai vos vos didesni nei praėjusiais metais. Visgi yra ir vilties spindulėlių: šiais metais kol kas fiksuojamas mažesnis skyrybų bei didesnis san­tuokų skaičius.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą