„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kai darbas – ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir malonumas

Ūkininko Alvydo Žiogo sodybą Padvarninkų kaime bū­­­tų galima rodyti pavyzdžiu daugeliui gyvenančiųjų kai­me. O ypač tiems, kurie yra ar laiko save ūkininkais. To­kią tvarką prie gyvenamųjų, o ypač prie ūkinių pas­tatų retai kur pamatysi. Privažiavimai ne tik išasfaltuoti, bet net­gi preciziškai nušluoti. Vienintelį trak­torių su padargais lau­ke teko išvysti, mat Alvydas, re­dak­cijos paprašytas, par­važiavo iš lau­kų. Ne veltui pra­ėju­siais metais…

Paukščių migracijos laikotarpiu naminiai paukščiai privalo būti uždaryti

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša, kad nuo vasario 4 d. paukščių augintojai privalo naminius paukščius laikyti uždarose patalpose arba lauko aikštelėse, įrengtose taip, kad jie neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais. Tuo labiau, kad, kaip informuoja Ventės rago ornitologai, paukščių migracija vis intensyvėja. Gausesni žąsų, gulbių ir ančių pulkai stebimi ne tik Kuršių…

Ūkininkai pamėgo „Šilalės Agro“ rengiamus seminarus

ŽŪB „Šilalės Agro“ tęsia seminarų ciklą įvai­riomis ūki­ninkams naudingomis temo­mis. Praėjusį penktadienį pa­klausyti UAB „VetMar­ket“ (ŽŪB „Šilalės Agro“ yra jų partnerė) lek­­to­­rių paskaitų susirinko kone pilna kon­fe­ren­cijų salė. Aldona BIELICIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.9

Užsispyrimas ir žinios – sėkmingo ūkininkavimo pagrindas

Važiuojant nuo Kaltinėnų Kražių link, pačiame rajo­no pa­kraštyje įsikūrusi nedidelė Pakarčemio gyven­vie­tė. De­ja, vaizdas, atvirai pasakius, nekoks: nors kone prie kiekvienos trobos gali pamatyti stovint ir ne po vie­ną auto­mobilį, traktorių ar padargus, dauguma jų jau ne­­be­nau­dojami, apžėlę žole, greitai net į metalo laužą ne­be­tiks. Ir tik pavažiavus tolėliau, situacija prašviesėja: iš to­lo ant kalvos švyti nauja sodyba. Prie ūkinio…

Miškui pirkti reikės valstybės leidimo

Nuo naujų metų pasikeitė miško pirki­mo ir pardavimo tvarka. Nuo šiol Na­cio­nalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimą gauti reikės ne tik norint parduoti, bet ir perkant mišką. NŽT Šilalės skyriaus vedėjas Romualdas Bukauskas tikina, kad gyventojams naujoji tvarka kliūčių nesudarys, tačiau medienos perdirbimo įmonėms, prekiaujančioms miškais, teks susitaikyti su griežtesne kontrole. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.3

Aptarti draugijos veiklos rezultatai

Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) Šilalės skyriaus narės paminėjo draugijos įkūrimo 80-metį. 1940 metais, sovietams okupavus Lietuvą, jos veikla buvo nutraukta ir atkurta tik 1992-aisiais. Jadvyga ROMIENĖ LŪD Šilalės skyriaus pirmininkė Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.98

Džiaugsmas dirbti ir užsidirbti

Konkurse „Metų ūkis 2019“ pirmąją vietą rajone šiemet pelnė ūkininkai Biruta ir Algirdas Grabauskai iš Kalniškių I kaimo. Už pažangų ūkininkavimą, aukštus gamybos efektyvumo bei ekologinės pusiausvyros rezultatus Grabauskai apdovanoti ir Lietuvos ūkininkų sąjungos respublikiniame renginyje Kaune bei rajono ūkininkų sąjungos surengtoje šventėje. Šiais metais Grabauskai deklaravo apie 170 hektarų žemės, kurios didžioji dauguma – nuosava. Į tvartus suginta kone…

Uogų, vaisių ir daržovių augintojai turi jungtis

Tokią nuomonę išsakė antradienį rajono savivaldybėje susitikimą surengę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žu­vi­nin­kystės programų departamento vyresnioji pata­rė­­ja Al­­ma Vals­kytė, Tauragės administravimo skyriaus ve­dė­­jas Algirdas Paliokas, Žemės ūkio rūmų koopera­ci­­jos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė, rūmų or­ganizatorė mūsų rajonui bei Rietavo savivaldybei Bi­­ru­tė Dromantienė. Aptarti šios žemės ūkio veiklos prob­le­mų bei galimybių jas…

Apdovanotos labiausiai pasižymėjusios Šilalės rajono įmonės

Lapkričio 29-osios vakarą Šilalės rajono verslininkai rinkosi į konferenciją „Šilalės verslas 2019“, kurios metu trumpai apžvelgta Šilalės rajono savivaldybės veikla, pasidalinta 2019 m. verslo įžvalgomis bei pasiekimais, įteikti apdovanojimai labiausiai pasižymėjusioms Šilalės rajono įmonėms. Rūta JANAVIČIŪTĖ Savivaldybės Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus atstovė spaudai Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.93

Labiausiai trūksta teisingo atlygio

Lapkričio 26 d. Šilalę drebino traktorių gaus­mas – žemdirbių rengtoje akcijoje „Lietuva, tavo kaimas miršta!“, kuria siekta atkreipti dėmesį į žemės ūkio problemas, dalyvavo ir ne tik mūsų šalyje, bet ir Europos žemdirbių savivaldos institu­cijose žinomas Kvėdarnos krašto ūkininkas Andrius Baub­lys. Tačiau Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas Europos Sąjungos žemdirbių organizacijas vienijančioje…

Šilalės ūkininkai pademonstravo vienybę

Lapkričio 26 d. visoje šalyje tęsėsi žemdirbių protesto akcija, prasidėjusi dar lapkričio pradžioje. Ūkininkai savo laukuose tebestato žalius kryžius, kurie atspindi Lietuvos žemdirbių diskriminaciją Europos Sąjungoje, ūkininkų ir visuomenės supriešinimą. Pagal ES tiesioginių išmokų vidurkį, Lietuvos ūkininkai yra treti nuo ga­lo – po Estijos ir Latvijos. Tuo tarpu Belgijos, Olandijos, Graikijos fermeriai gauna net dvigubai didesnes išmokas. O juk mūsų…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą