„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Virusas gali plisti per šviežiai nušienautą žolę

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) įspėja ūkininkus dėl pavasarį padidėjusios grėsmės kiaulėms užsikrėsti afrikiniu kiaulių maru (AKM). Biologinio saugumo reikalavimų būtina laikytis visus metus, tačiau tai ypač svarbu, atšilus orui bei prasidėjus ūkio darbams.

Šiltuoju metų laiku AKM viruso židiniai kiaulių laikymo vietose nustatomi kur kas dažniau nei žiemą. Tikimybė, kad AKM virusas pateks į ūkius itin padidėja, kiaules šeriant šviežiai nušienauta ir termiškai neapdorota žole. Ypatingai budrūs turi būti kiaulių augintojai, gyvenantys netoli miškų, nes šernai gali ištrypti žolę pamiškėse, palikdami AKM viruso sukėlėjų. Todėl draudžiama kiaules šerti šviežiai nupjauta žo­le. Visus pašarus būtina apdoroti termiškai. Taip pat negalima duoti ir maisto atliekų.

Kiaulių laikytojai privalo aptverti jų laikymo vietą, jog būtų išvengta kontaktų su laukiniais gyvūnais, bei riboti pašalinių asmenų įėjimą į tvartą, ypač jei jie lankėsi kitame ūkyje ar dalyvavo medžioklėje. Ūkininkai, eidami prie gyvulių, turi persirengti darbo drabužiais. Prie įėjimų į tvartus būtina įrengti dezinfekcinius barjerus, užpildytus dezinfekcinėmis priemonėmis, veikiančiomis AKM viruso sukėlėjus. Jų galima įsigyti veterinarijos vaistinėse.

Kraikui naudojami pakratai (šienas) privalo būti 90 dienų išlaikyti sausoje, vėdinamoje patalpoje. Negalima kiaulių laikyti lauke ar diendaržiuose. Svarbu nuolat prižiūrėti teritoriją, reguliariai pjauti žolę, genėti medžius, naikinti graužikus bei kitus kenkėjus, valyti tvartus, šalinti mėšlą. Be to, būtina užtikrinti, kad į ūkį nepatektų ligų simptomų turinčių kiaulių.

Įtarus, jog kiaulės serga užkrečiamąja liga ar joms pradėjus gaišti, reikia nedelsiant apie tai pranešti veterinarijos gydytojui ar veterinarijos tarnybai.

VMVT primena ūkininkams, jog kartą per ketvirtį reikia deklaruoti kiaules bei užregistruoti jų laikymo vietas. Pasikeitus gyvulių skaičiui, apie tai privaloma informuoti veterinarijos gydytoją, teritorinę VMVT ar savivaldybių administraciją, kad būtų atnaujinti duomenys apie laikomas kiaules.

Aptikus AKM židinį kiaulių laikymo vietoje, aplink ją nustatomos 3 km apsaugos ir 10 km priežiūros zonos. Jose atskiru sprendimu gali būti nurodyta išskersti visas savo reikmėms laikomas kiaules, o tai atneša žmonėms nemažų nuostolių.

Jei nėra galimybių įrengti kiaulių laikymo vietų pagal visus reikalavimus, galima pereiti prie kitų ūkininkavimo rūšių.

Šilalės rajone 2015 m. iš­­tirta 151 gyva kiaulė, 2 kiaulių gaišenos ir 51 sumedžiotas šernas. Šiemet iš­tirta 40 gyvų kiaulių, 1 šer­­no gaišena bei 14 sume­džio­tų šernų. Visais atvejais AKM nenustatyta.

Antanas BLIŪDŽIUS

Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius

 

 

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 19 gegužės 2016 15:52