„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Už projektų administravimą – sotus kąsnis valdininkams?

Ir nuo projekto, skirto įrengti Šiauduvos savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims, įgyvendinimo nemenka dalis atiteko jo administratoriams Ir nuo projekto, skirto įrengti Šiauduvos savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims, įgyvendinimo nemenka dalis atiteko jo administratoriams

Aukso amžiumi Lietuvai tapusi Europos Sąjungos parama ne tik padeda išspręsti didžiąsias savivaldybės infrastruktūros problemas, bet ir nemenkomis sumomis pa­pildo už projektų įgyvendinimą atsakingų valdininkų kišenes. Tai rodo ir Šilalės sa­vi­valdybės administracijos pateikti skaičiavimai. Keisčiausia, kad kai kurie brangiai kai­nuojantys projektai naudos, atrodo, tik tiek ir teduoda.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.71