„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pajūrio ambulatorijos dienos suskaičiuotos?

Jokia paslaptis, kad ilgametė Pajūrio ambulatorijos gydytoja Saulė Olendrienė pasuko į privatų verslą – tame pačiame ambulatorijos pastate kuriama privati klinika, kurią finansuos tos pačios Teritorinės ligonių kasos. Gydytoja neabejoja, jog didžioji dauguma pa­cien­tų nuo jos nenusisuks – juk tam ir dirbo kone tris de­šimtmečius. Atrodytų, viskas gerai ir tik sveikinti reikėtų žmones, pasiryžusius dirbti savarankiškai. Tačiau šį gra­žų ateities paveikslą temdo artėjanti grėsmė, jog, pra­dėjus veikti privačiai įstaigai, gali tekti uždaryti Pa­jū­rio ambulatoriją. O tai reikštų, kad, tenkindama asme­ni­nius interesus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos na­rė S. Olendrienė galimai pakenktų visuomenės, kuriai atstovauja, interesams.

Daiva BARTKIENĖ   

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.92