„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Milijonų dalybose bendruomenės liko už borto

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Retas šilališkis yra girdėjęs, jog kaimo gyventojai, norintys kurti verslą, visiškai len­g­vai gali gauti 70 tūkst. eurų – tereikia pareikšti tokį norą ir pateikti prašymą Šilalės vietos veiklos grupei (VVG). 2014–2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti Šilalės VVG yra gavusi net 2 mln. 246 tūkst. Eur. 75 proc. skirtų lėšų priva­loma išdalinti darbo vie­toms kurti. 

Pinigų dalybos įpusėjo, jau paskirstyta daugiau kaip 710 tūkst. Eur, tikinama, jog įkurtos net 22 darbo vietos. Atrodytų, galima džiaugtis rezultatais, tačiau savivaldybės tarybos narių susitikimas su VVG administracijos vadove Terese Jankauskiene ir pro­jekto finansininke Odeta Krasauskiene iškėlė daugiau klausimų, nei sulaukta at­sa­kymų. 

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.69