„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Dėl COVID-19 įmonių patirtos išlaidos pavėžėjant darbuotojus gali būti tarp atskaitymų

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad karantino dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos dėl darbuotojų, negalinčių dirbti iš namų, vykimui į darbą ar parvykimui iš jo, taip pat ir maitinimui gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos.

„Kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, veiklos tęstinumą ir sklandumą, karantino dėl COVID-19 metu savo darbuotojams apmoka tam tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, nes laikoma, jog tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai“, – sako Klaipėdos AVMI viršininkas Audrius Morkūnas.

Jis primena, kad leidžiamiems atskaitymams taip pat galima priskirti ir įmonės patirtas išlaidas darbuotojams atliktiems COVID-19 testams bei skiepams. Tokiu atveju laikytina, jog darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo nuostatos netaikomos.

Klaipėdos AVMI pažymi, kad tuo atveju, kai organizuodamas nuotolinį darbą darbdavys suteikia (neperduodamas nuosavybėn) darbuotojui visas reikalingas darbo priemones (kompiuterį, spausdintuvą, telefoną ir kt.) ar patiria papildomas sąnaudas nuotolinei darbo vietai namuose įrengti ar su to turto naudojimu tik darbo tikslais susijusioms išlaidoms apmokėti, pagal GPM įstatymo nuostatas nepripažįstama, kad darbuotojas gavo pajamas natūra ir tokios darbuotojo gautos pajamos GPM neapmokestinamos.

Pelno mokesčio įstatymo taikymo prasme, jeigu įmonė turtą naudoja savo veikloje pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti (įskaitant ir nuotolinio darbo organizavimo atvejais darbdavio suteiktą darbuotojui anksčiau minėtą įrangą), tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei kitos su turto eksploatavimu susijusios išlaidos yra priskiriamos leidžiamiems arba ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie dėl COVID-19 taikomų mokestinių pagalbos priemonių bei mokesčių įstatymų taikymo galima rasti www.vmi.lt/evmi/duk-informacija-verslui-d%C4%97l-covid-19.

Visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais galima gauti tel. 1882 ar pateikus paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.

Laimonas RIMKUS

Valstybinės mokesčių inspekcijos komunikacijos specialistas

Atnaujinta Ketvirtadienis, 04 vasario 2021 12:54