„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Dėl ligoninės problemų – akmenys į valdžios daržą

Šilalės ligoninė vėl išgyvena neramius laikus – viena svarbiausių rajo­no sveikatos priežiūros įstaigų šių metų pradžioje įkrito į gilią finansinę duo­bę. Pasak laikinai direktoriaus pareigas einančios gydytojos Jolantos Mili­šiū­nienės, trūksta lėšų vaistams, komunalinėms paslaugoms apmokėti, be to, nežinia, kaip ilgai pavyks išmokėti darbuotojų atlyginimus. Šilalės ligoninės problemos nusirito ir iki Seimo: Seimo narys Jonas Gudauskas raštu kreipėsi į Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininką Antaną Matulą, prašydamas padėti spręsti šią situaciją. Praėjusį penktadienį buvo surengtas nuotolinis posėdis, kuriame lyg ir turėjo būti rasta išeitis. Tačiau jokia apčiuopiama ži­nia taip ir nenuskambėjo.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 27