„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Gydytojo stiprybė – darni ambulatorijos komanda

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Kvėdarnoje turbūt nėra žmogaus, kurio nepažinotų šeimos gydytojas Tomas Šiaudinis: per daugiau nei dešimtmetį darbo ambu­la­torijoje jam pavyko už­si­tar­nauti ne tik vietinių žmonių pasitikėjimą, bet ir pagarbą. Ypač šis ryšys sustiprėjo per pandemiją, kuri ta­po sunkiausiu išbandymu dau­geliui gyventojų. Šei­mos gydytojas tikina, jog žmonių pasi­tikėjimas yra viso profesionaliai vei­kian­čio ir darnaus kolektyvo įver­tinimas, nes vienas visko tik­rai ne­suspėtų. 

Daiva BARTKIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.31