„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Didins vandens ir nuotekų tvarkymo įkainius

Nors viešieji ruporai nepaliauja­mai įrodinėja, jog gyvenimo lygis kyla ir vis labiau artėjame prie Va­karų Europos, eiliniams pi­lie­čiams tokie postringavimai ke­lia pyktį – vidutines ar minimalias pajamas gaunantieji išgyvena vos ne vos. Ir tai ne dėl valdžios ma­lo­nių, o dėl savo žemaitiško kant­ru­mo ir ge­bė­jimo prisitaikyti prie su­dė­tin­giau­­sių sąlygų. Pasak ši­la­liškių, kai­nos už paslaugas bei prekes nuo­lat auga, o tai reiškia, jog po kiek­vieno pa­brangimo dar labiau su­mažėja lė­šų pragyvenimui.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto SNARSKIO pieš.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 61

Atnaujinta Penktadienis, 13 rugpjūčio 2021 08:53