„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Rajono keliams tvarkyti – papildomos lėšos

Beveik 900 tūkst. eurų – tokią sumą Su­sisiekimo mi­nis­te­­rija skiria keliams Tau­ragės aps­krityje tvar­kyti. Šilalės savi­valdybei numatytos lė­­šos bus padalintos jau pradėtiems ke­lių remontams baig­ti. 

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.62