„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šilalės rajono gyventojai tvarkydami nuotekas dar turi pasistengti

Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus gy­venimo kokybei, todėl būtina užtikrinti, kad kiekvienas žmogus gautų jį geros kokybės ir saugų vartoti. Deja, ne visos susidariusios nuotekos surenkamos centralizuotai, ir vis dar yra gyventojų, kurie nėra įsirengę jų valymo įrenginių ir nevalytas nuotekas išleidžia į gruntą ar šalia esantį vandens telkinį.

Dar reikia pasistengti

Įgyvendinant Miesto nuotekų valymo direktyvą, siekiama, kad vietovėse, kuriose gyvena daugiau kaip 2000 žmonių, nuotekų tvarkymo paslaugas gautų 98 proc. gyventojų ir ne daugiau kaip 2 proc. nuotekų būtų tvarkoma individualiai.

UAB „Šilalės vandenys“ direktorius Remigijus Vėlavičius teigia, jog Šilalėje prie centralizuotos sistemos jau prisijungė reikalaujami 98 proc. gyventojų, o Šilalės rajone – tik apie 68 proc. 

„Prie vandens ir nuotekų tink­lų žmonės turi prisijungti savomis lėšomis – samdyti įmonę. Tačiau yra ir mūsų avarinė tarnyba, kuri, jei turi laiko, gali suteikti tinklų įrengimo bei prijungimo paslaugas, ir tai kainuoja pigiau. Kiekvienu atveju kaina skiriasi, nes vienur tinklų reikia nutiesti 50 metrų, kitur – tik kelis. Pasitaiko, kai reikia statyti perpumpavimo siurblį, nes skiriasi gyliai ir aukščiai. Kiekvienu atveju mūsų meistras įvertina situaciją bei susitaria su gyventoju individualiai. Jeigu žmogus nori jungtis prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos, tuo pačiu rekomenduojame jungtis ir prie nuotekų valymo. Kai žmogus jungiasi komp­leksiškai, taikome lengvatines sąlygas“, – sako R. Vėlavičius.

Kaip individualiai tvarkyti tinkamai

Paklaustas, kaip žmonėms derėtų tinkamai tvarkyti nuotekas, jei nėra fizinės galimybės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, UAB „Šilalės vandenys“ direktorius sako:

„Dažnai žmonės įsirengia individualius valymo įrenginius arba tiesiog teršia gamtą. Jeigu nuotekos tvarkomos individualiai, būtina reguliariai pašalinti dumblą“.

Jis teigia, jog didžiuosiuose miesteliuose – Kaltinėnuo­se, Lau­kuvoje, Kvėdarnoje, Pa­jū­­ryje ­– už Europos Sąjungos skir­tus pinigus pastatytos nuo­te­kų valyklos, tačiau kitose gyvenvietėse jų nėra. Žmonėms, tvarkantiems nuotekas individualiai arba išvis neturintiems valymo įrenginio, ateityje kils daug problemų. Direktorius tvirtina, jog kas mėnesį sumokėję simbolinę sumą už cent­ralizuotai tvarkomas nuote­kas, gyventojai galėtų jų išvengti.

Prie tinklų jungtis neskuba

R. Vėlavičius teigia, kad šiuo metu dar tęsiami projektai vandenviečių atnaujinimui, deja, projektai, skirti centralizuotam nuotekų tvarkymui, šiuo metu nevykdomi. Didžiau­sia problema, pasak pašnekovo, jog gyventojai kartais prie tink­lų nesijungia net ir turėdami tokią galimybę.

„Mūsų abonentų skyrius kalbina, įtikinėja žmones, kad tvar­kyti nuotekas centralizuotai kai­nuoja ženk­liai mažiau. Prisijungu­siųjų skaičius auga, bet labai pamažu“, – konstatuoja UAB „Šilalės vandenys“ direktorius.

Aplinkos ministerija neseniai inicijavo kampaniją „Neteršk gyvybės rato“. Šios akcijos tikslas – priminti žmonėms, kad reikia branginti geriamąjį vandenį, o nuotekas tvarkyti saugiai ir tinkamai. Informacijos apie kampaniją bei tinkamą nuotekų tvarkymą galima rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Neteršk gyvybės rato“.

Informacija parengta bend­radar­biaujant su LR Aplinkos ministerija ir finansuojama Europos regioninės plėtros fon­do lėšomis.

Atnaujinta Penktadienis, 29 spalio 2021 11:06