„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kai pritrūksta argumentų, pasipila skundai

Šios kadencijos savivaldybės tarybos nariai ne tik nuo­lat įsipainioja į įvairiausius teisėsaugos susidomėjimą su­ke­liančius skandalus, transliuoja į viešąją erdvę keiks­mažodžius ir ne itin etiškus pasisakymus, tačiau daug laiko, energijos bei jėgų skiria skundų rašymui – ko ge­ro, greitai nebeliks nė vieno tarybos nario, kurio elgesio ne­būtų nagrinėjusi jei ne Vyriausioji tarnybinės etikos ko­misija (VTEK), tai bent jau pačios Šilalės savivaldybės Eti­kos komisija. Kita vertus, įvairios komisijos tam ir kuria­mos, kad padėtų politikams prisiminti, jog dirbti reikia, va­dovau­jantis įstatymais. Tačiau kai skundai rašomi siekiant kerštauti ar bandant įgelti politiniam oponentui, jokia ko­misija nepadės.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 11

Atnaujinta Pirmadienis, 14 vasario 2022 10:04