„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Stungaičių vandens „malūną“ suka politikai

Atrodytų, diskusijų, dėl to, kas svarbiau – visuo­menės interesas ar vie­no asmens poreikiai, lyg ir neturėtų būti. Ta­čiau kai į šią situaciją įsi­jun­gia politikai, viskas ap­si­­ver­­čia aukštyn kojo­mis, o eili­niai gyventojai tam­pa sa­votiškais jų įkai­tais. Bū­tent į to­kią pa­dėtį pateko ir stun­gai­­tiškiai, jau kelinti metai neprisibeldžiantys į val­diškus kabinetus dėl prasto geriamojo vandens gyvenvietėje.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 26