Logo
Spausdinti šį puslapį

Gyventojai projektuotojų „drąsių“ sprendimų nepageidauja

Žaliojoje vejoje atsiras mašinų stovėjimo aikštelės ir poilsio zona Žaliojoje vejoje atsiras mašinų stovėjimo aikštelės ir poilsio zona

Prieš pat Velykas rajono savivaldybės salėje buvo svars­tomi du miesto gyventojams svarbūs projektai, ku­­riuos bendrovei „Atamis“ parengti užsakė rajono sa­vi­valdybės ad­mi­­nistracija. Vieną dieną vyko Inžinerinių sta­tinių rekonst­ravimo ir statybos teritorijoje, riboja­mo­je Dio­­nizo Poškos ir Maironio gatvių Šilalės mieste, projek­to svars­tymas, kitą – toks pat Da­riaus ir Girėno bei Pietinio Ke­lio gatvių kvartalo projekto pristatymas. Abie­jų tikslai labai panašūs – sutvarkyti įva­žiavimus, pra­važiavimo kelius, įrengti automobilių stovėjimo aikš­teles, numatant elekt­romobilių įkrovimo stoteles, įrengti lietaus nuotekų tink­lus, rekonstruoti bei supro­jektuoti naujus šviestuvus, pastatyti architektūrinius elementus, įrangą poilsiui, vai­kų žaidimo aikšteles, numatyti skalbinių džiovyklas bei kt. Projektų pristatymu siekta, kad žmonės išsakytų savo pastebėjimus, pateiktų pa­siū­lymų.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 32

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos