Geresni keliai – po dešimtmečio?

Duobėti žvyrkeliai, uždaromi pašto skyriai, kaimuose vis rečiau pasirodantys vieti­nio susisiekimo autobusai – tai problemos, dėl ku­rių skundai dažniausiai adresuojami savivaldybių politikams, nors atsakomybę už tai pirmiausia turėtų prisiimti valstybės ins­titucijos, tiesiogiai priimančios sprendimus arba skiriančios finansavimą infrastruktūrai sukurti ir išlaikyti. Apie tai, kas artimiausio­je atei­tyje laukia kaimiškų savivaldybių gyventojų ir ko jie gali tikėtis iš valstybės, kalbėjomės su vasaros pradžioje Šilalėje apsilankiusiu susisiekimo ministru Mariumi Skuo­džiu. Žadėti nelinkęs mi­nistras neslepia, jog maždaug penktadalis kaimo žvyrkelių niekada nebus išasfaltuoti.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 67