Savivaldybė taupymo plano dar neturi

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Kasdien kylančios visų prekių kainos ir iki beprotybės pabrangę energe­tiniai ištekliai verčia taupyti net ir neblogai gyvenančius žmones. Sunkiai verčiasi ir savivaldybės įmonės bei biudžetinės įstaigos, planuojančios didinti paslaugų kainas. Tačiau rajono vadovai jokio taupymo plano kol kas neturi ir jo nė nerengia, o visas taupymas apsiriboja apšvietimo iš­jungimu gatvėse. Tiesa, apgraibomis tenka vaikščioti ir savivaldybės ko­ridoriais – elektros jungiklius spaudinėja pats savivaldybės administ­racijos direktorius... 

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 78