Labiausiai praturtėjo žemės savininkai

Registrų centras paskelbė nekilnojamojo turto masinio vertinimo duomenis. Jie ro­do, jog mūsų rajono gyventojai gerokai praturtėjo – brango ir žemė, ir butai, ir gy­ve­­­na­mieji namai bei kiti statiniai. Tačiau džiaug­tis tuo gali nebent parduoti savo turtą su­si­ruošę savininkai. Kitiems teks susitaikyti, kad, padidėjus vidutinei nekilnojamojo tur­to rinkos vertei, reikės mokėti daugiau mo­kes­čių. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 80