Valstybės garantuojama teisinė pagalba – elektroniniu būdu

Kiekvienas iš mūsų galime susidurti su įvairiomis teisinėmis problemomis: neteisėtai atleido iš darbo, laiku nesumokėjo darbo užmokesčio, pavėluota kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo arba reikia išspręsti klausimą dėl vaikų išlaikymo. Tačiau ką daryti, neturint teisinių žinių, kaip išspręsti kilusias teisines problemas, tuo labiau, jog kreiptis į privatų advokatą nėra finansinės galimybės. Tokiu atveju galima pasinaudoti valstybės garantuojama teisine pagalba.

Anksčiau valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų teikimas buvo administruojamas gyventojui atvykus į savivaldybę ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą bei jos skyrius, arba teikiant dokumentus elektroniniu paštu. Dabar atsirado galimybė pagalbą gauti paprasčiau, t. y. nebūtina  tiesiogiai kreiptis dėl šių paslaugų suteikimo, o galima savarankiškai pateikti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo per teisinių paslaugų informacinę sistemą – TEISIS.

„Plėtojame lankstesnius ir patogesnius paslaugų teikimo būdus, kad gyventojai galėtų tvarkyti teisinius klausimus neišeidami iš namų. Ši sistema padės toliau tobulinti įstaigos darbą, tausoti žmonių laiką, o kilusi pandemija tik patvirtino elektroninių paslaugų poreikį. Be abejo, tobulintinų sričių visuomet atsiranda, ypač dabartinėje visuomenėje, kur vis greičiau šiuolaikinės technologijos, naujovės leidžia modernizuoti daugelį paslaugų, didinti jų prieinamumą patogesniais būdais, tačiau tai nėra statiškas procesas, jis nuolat kinta ir skatina mus žvelgti į ateitį“, – pažymi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė Živilė Poželienė.

Prašymus, kitus dokumentus galima pateikti ir įprastais būdais. Bet asmenys gali kreiptis į savivaldybėse pirminę teisinę pagalbą teikiančius specialistus, kurie per TEISIS sistemą padės užpildyti prašymus ir kitus dokumentus. Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu yra paprastesnis, greitesnis, nurodoma, kokius dokumentus būtina pateikti, žmogus gali stebėti paslaugos teikimo būseną bei matyti, kada ji bus suteikta. Prašymo ir kitų dokumentų formų tam tikri laukai užpildomi automatiniu būdu, todėl mažesnė klaidų tikimybė. Be to, TEISIS sistema gyventojams suteikia galimybę ne tik teikti užsakymus dėl antrinės teisinės pagalbos gavimo, gauti aktualią teisinę informaciją, išreikšti nuomonę apie jau suteiktas paslaugas, bet ir interaktyviu būdu konsultuotis teisiniais klausimais su savivaldybėse dirbančiais nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikiančiais specialistais.

Ne visais atvejais asmenims suteikiama antrinė teisinė pagalba. Tarnyba turi teisę ir pareigą patikrinti, ar pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas, ar atstovavimas byloje yra perspektyvus, ar nėra kitų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų. Tokia Tarnybos pareiga numatyta tam, kad būtų išvengiama piktnaudžiavimo valstybės garantuojama teisine pagalba bei užtikrinamas teisinės pagalbos teikimas tik asmenims, kurių teisės yra pažeistos ir kuriems teisinė pagalba iš tikrųjų yra būtina, taip pat tausojamos valstybės lėšos.

Teisinius ginčus ne visuomet būtina spręsti tik teisme, galima pasitelkti mediaciją – taikų ginčo sprendimo būdą.

Šiuo metu nemokamą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių metinės pajamos sudaro iki 5538,96 Eur per metus, o gaunantys iki 8308,44 Eur per metus turi apmokėti pusę teisinės pagalbos išlaidų. Jei pareiškėjas turi išlaikytinių, šie pajamų lygiai yra didesni: pavyzdžiui, turintiems vieną išlaikytinį 100 proc. teisinės pagalbos išlaidų apmokama, jei jų metinės pajamos neviršija 7616,07 Eur, o 50 proc. išlaidų apmokama, jeigu pajamos neviršija 11 tūkst. 357,22 Eur. Turto vertės normatyvas taikomas pagal asmens gyvenamąją vietą ir turimą turtą.

Tam tikros grupės asmenų turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir pajamas. Tai nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys,  išlaikomi stacionariose globos įstaigose, asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialių poreikių lygis bei šių asmenų globėjai (rūpintojai), asmenys, turintys pranešėjo statusą ir kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

TEISIS sistema leidžia greičiau įvertinti asmenų galimybes gauti paslaugą, kadangi daugeliu atvejų nereikia pateikti dokumentų apie gaunamas pajamas, turimą turtą, statusą, todėl kviečiame gyventojus pasinaudoti šia sistema ir kreiptis dėl elektroninių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų  TEISIS interneto svetainėje: www.teisis.lt.

Norėdami naudotis elektroninėmis paslaugomis, gyventojai turi patvirtinti savo asmens tapatybę, prisijungę per elektroninius valdžios vartus. Informaciją apie prisijungimą rasite čia.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos inform.

Atnaujinta Penktadienis, 02 Gruodžio 2022 14:25