Žemės naudojimo pažeidimai – miestiečių problema

Praėjusiais metais Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Šilalės skyriaus specialistai surengė 171 že­mės naudojimo patikrinimą, už­fik­sa­vo 38 pažeidimus. Beveik visi jie – dėl užimtos valstybinės že­mės. NŽT Šilalės skyriaus vadovas Ro­mualdas Bukauskas sako, jog sklypų savininkai dažniausiai ne­žino tikslių ribų arba „užgyvena“ tą že­mę, kurią prie gatvės patys tvar­ko.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 8