„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Iš ligoninės ketvirto aukšto iššoko moteris

Penktadienio naktį Šilalės ligoninėje neaiškiomis ap­lin­kybėmis iš ketvirto aukšto palatos pro langą iššoko iš Socialinių paslaugų namų atvežta moteris. Ligoninės ad­ministracija dėl įvykio atlieka tyrimą, o nelaimėlė šiuo me­tu gydoma Klaipėdoje.

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 11