Naujos patalpos kaimo ugniagesiams – planas neįmanomas

Visoje šalyje įsisenė­ju­sios ugniagesių proble­mos, tokios kaip pasenusi technika, prastos darbo sąlygos, menki atlyginimai ir kt., ne­aplenkia ir mūsų rajono. Jau nebe pirmi metai kal­bama apie tai, jog darbuo­tojams trūksta tinkamai įreng­tų pa­talpų darbui bei poil­siui, o kai kurios koman­dos netgi neturi sanitarinių maz­gų. Be to, saugų darbą ribo­ja ir žmo­giš­kieji ištekliai.

Daiva BARTKIENĖ 

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 14