Etatų mažinimas kainuoja brangiai

Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Rugsėjį Šilalės rajono savivaldybės biudžetas pasi­pildė beveik 160 tūkst. eurų. Didžioji dalis šių lėšų iš valstybės biudžeto skirta dėl padidėjusios minima­lios mėnesinės algos. Tačiau nors biudžetas formaliai kiekvieną mėnesį vis labiau pilnėja, savivaldybė įstaigas bei gyventojus laiko ant bado dietos.

Savivaldybės taryba gavo Šilalės viešosios bibliotekos direktorės prašymą skirti lėšų atleidžiamų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Keturių darbuotojų atleidimas bibliotekai kainuos 17,5 tūkst. Eur.

Prašyme teigiama, jog atleidžiamiems darbuotojams Šilalės viešoji biblioteka turi išmokėti 13,7 tūkst. Eur kompensacijų, „Sodrai“ pervesti 4,1 tūkst. Eur socialinio draudimo mokesčių. Viešosios bib­liotekos administracija pageidauja, kad lėšų išeitinėms kompensacijoms savivaldybės taryba skirtų iš rajono biudžeto.

Prašymą svarstęs Finansų, investicijų ir verslo komitetas nusprendė, jog skubos čia nėra. Be to, vicemeras Valdemaras Jasevičius net suabejojo, ar gali susidaryti tokia didelė išeitinių suma, kai „visi žino, kokie bibliotekininkių atlyginimai“...

Būtent savivaldybės viešąją biblioteką labiausiai supurtė birželį priimtas tarybos sprendimas mažinti biudžetinių įstaigų darbuotojų skai­čių - kaip ir Šilalės kultūros cent­ras, biblioteka įpareigota sumažinti keturis etatus.

Deja, savivaldybės taryba kul­tūros remti, atrodo, neskuba. Tai patvir­tina atviro jaunimo cent­ro grupės „Ne­klausk pa­va­­di­nimo“ prašymo skirti 800 Eur būg­nams įsigyti svarstymas. Me­ras pripažino, jog paramos prašyti jaunimas buvo atėjęs ir pas jį.

„Sakiau, kad  Kultūros cent­ras turi rasti lėšų tarp eilučių. Pasikeitė šios įstaigos vadovas, naujajam teks peržiūrėti, kam skirtas finansavimas“, - būg­nų likimą nulėmė meras. 

Muzikos grupė - ne politinė organizacija, dėl to ir finansavimo jai belieka ieškoti „tarp eilučių“. O būtų politinė, mero pažiūrų, ko gero, ir pinigų atsirastų, ir net būgnus savivaldybė greičiausiai nupirktų, kad tik Šilalę „garsintų“... 

Bet valdžia nugarą atsuko ne tik iniciatyviam jaunimui. Lėšų neskirta ir viešiesiems darbams, todėl be duonos kąsnio liko bedarbiai. Sutrikus darbo biržos viešųjų darbų finansavimui, meras pareiškė, jog 25 tūkst. Eur šiam tikslui neduos ir savivaldybė. Dėl to galimybės padirbėti bent kelis mėnesius ir taip šiek tiek užsidirbti neteko maždaug 100 rajono gyventojų.

Daiva BARTKIENĖ

Atnaujinta Penktadienis, 04 lapkričio 2016 08:16