„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mūšyje dėl pinigų teisėjauja STT

Vasarį Šilalės savivaldybės Kontrolės ir audito tarny­bos vadovės Liucijos Kiniulienės viešai išsakyti nuo­gąs­­­tavi­mai dėl neteisėto vienkartinių pašalpų skirstymo sun­­kio­mis ligomis sergantiems gyventojams peraugo į di­­de­lį konfliktą. Turto ir socialinės paramos skyriaus ve­dė­­ja Rei­mun­da Kibelienė ginasi skundais ir reikalauja, jog kont­ro­lierė viešai jos atsiprašytų, o ši, nesulaukdama nei ad­mi­­nistracijos vadovų, nei mero reakcijos į pateiktas re­ko­­men­dacijas, pagalbos paprašė Specialiųjų tyrimų tar­nybos (STT).

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 26