Prapyme atnaujinta koplytėlė

Šiandien, 15 val., Prapymo kaime Laukuvos parapijos kle­bonas kun. Vytautas Šiaudvytis šventina atnaujintą kop­lytėlę su Marijos Maloningosios skulptūrėle. 

Prapymo gyventojai daug me­tų su gailesčiu žiūrėdavo, kaip vis labiau byra ant ąžuolo pakabintos koplytėlės likučiai. Daugelis jau nebeatsiminė net kokiam šventajam ji buvo skirta. Iniciatyvos grąžinti tradiciją statyti pakelėje koplytėles su šventųjų skulptūromis ėmėsi Žadeikių seniūnas Faustas Meiženis.

Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinio skyriaus vyresnioji specialistė Birutė Urbutytė-Jokubauskienė išsiaiškino, kad sunykusi koplytėlė Prapyme bu­vo skirta Marijai Maloningajai – tą patvirtino ir kaime gyvenantis Rimvydas Girčys. Pagal fotografijose išlikusį vaizdą naują skulptūrėlę sukūrė tautodailininkas Adolfas Teresius. Beje, tai nebe pirmas tautodailininko kūrinys Žadeikiams – šiemet jau buvo pašventinta Šv. Florijono statulėlė. 

Skelbiama, jog finansavimą šiems darbams skyrė Šilalės savivaldybė.

„Šilalės artojo“ inform.

Žadeikių seniūnijos nuotr.