Politikams „galva skauda“ tik dėl nenaudingų prašymų?

„Šilalės artojas“ ne taip seniai rašė apie prieš pat mokslo metus vykusiame savivaldybės tarybos po­sė­dy­je kilusius karštus poli­tikų debatus dėl leidimo for­muoti papildomus klasių komp­lektus. Vienas iš pag­rindinių motyvų, kodėl atsisakyta laukuviškiams leisti turėti dar vieną aštuntokų klasę buvo tai, jog biudžete trūksta lėšų. Tačiau visuo­menės reakcija į tokį spren­dimą yra kategoriška: val­džia vadovaujasi politiniais interesais, o ne taupo...

Žydrūnė MILAŠĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 69