„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Atlyginimus augina solidūs priedai

Atrodo, Šilalėje įsivyrauja nauja praktika – kai kurios savivaldybei pavaldžios bendrovės, prieš išleisdamos savo darbuotojus į pensiją, padidina jiems atlygi­nimus. O tada pakyla ir išeitinė kompensacija. Lapkričio viduryje tokia informacija pasklido iš savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Šilalės vandenys“, kuri atsi­svei­ki­no su ilgamečiu direktoriaus pavaduotoju. Nusprendėme pasidomėti, kiek tame tiesos.

UAB „Šilalės vandenys“ - ne pati turtingiausia mūsų rajono įmonė, daugiausiai pajamų gaunanti iš centralizuoto vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo. Kaip ir visi paslaugų teikėjai, ji dirba nuostolingai. Pavyzdžiui, pernai bend­rovė patyrė 103 tūkst. eurų nuostolio, 2014 metus baigė dar blogiau - nuostolis siekė 135 tūkst. Eur.

Bet šiemet UAB „Šilalės van­denys“ paslaugos pabrango - padidėjo geriamojo vandens pardavimo, nuotekų tvar­ky­­mo, o labiausiai - skaitik­lių aptarnavimo kaina. Var­totojams, kurie atsiskaito pa­gal daugiabučiuose įrengtus vandens tiekėjo prietaisus, aptarnavimo kaina padidėjo net 44 proc. - iki 1,4 Eur, neturintiesiems skaitiklių irgi tenka mokėti - jiems nustatytas 88 euro centų aptarnavimo mokestis.

Balandį, teikiant savivaldybės tarybai ataskaitą, „Šilalės vandenų“ direktorius optimistiškai prognozavo, jog šie metai esą bus geriausi iš visų buvusių, ir netgi planavo gauti keliasdešimt tūkstančių pelno. Apie atlyginimų didinimą darbuotojams tąsyk nekalbėta: įmonės veiklos sąmatoje buvo nurodyta, jog išlaidos darbo užmokesčiui, pernai siekusios 312 tūkst. Eur, pakils gal tik kokiu tūkstančiu eurų. Tačiau gyvenimas rodo, kad UAB „Šilalės vandenys“ finansinė padėtis, matyt, yra kur kas geresnė nei galima buvo tikėtis.

Savivaldybės administraci­jos direktoriaus Raimundo Vai­tiekaus pasiteiravus, ar tik­rai išeinantiems į pensiją gali būti padidinami atlyginimai, redakcijai buvo persiųstas  UAB „Ši­lalės vandenys“ direktoriaus Edmundo Auškalnio atsakymas. Jame radome patvirtinimą, jog šis faktas iš esmės yra teisingas. Dabar jau nebedirbančiam įmonės direktoriaus pavaduotojui nuo liepos 1 d. buvo „padidintas atlyginimas mokėtos priemokos dydžiu“.

Tame pačiame rašte E. Auš­kalnis akcentuoja, kad „darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimas UAB „Šilalės vandenys“ direktoriaus pavaduotojui Vy­tautui Vincui Matulaičiui niekaip nesusijęs su jo darbo sutarties nutraukimu nuo 2016 m. lapkričio 18 d.“

Iš rašto reikėtų suprasti, jog darbo sutarties sąlygos buvo pakeistos, atsižvelgiant į bendrovės veiklos specifiką bei padidėjusį darbo krūvį. Tačiau kokias papildomas funkcijas nuo liepos 1 d. vykdė direktoriaus pavaduotojas, informacija nepateikiama.

Paaiškėjo, kad priedai UAB „Šilalės vandenys“ direktoriaus pavaduotojui bei vyriausiajai finansininkei buvo mokami ir 2014, ir 2015 m., ir šių metų pirmąjį pusmetį. Juos nustato UAB „Šilalės vandenys“ direktorius savo įsakymu. 

Šilalės savivaldybės admi­nist­racija informavo, jog bend­rovės „Šilalės vandenys“ direktoriui atlyginimą tvirtina įmonės valdyba. 2009 m. spalio mėnesį direktoriui paskirtas 1810 Eur darbo užmokestis. Priedo prie jo savivaldybė neskyrė.

UAB „Šilalės vandenys“ interneto puslapyje nurodomas darbuotojų vidutinis dar­bo užmokestis. Įmonės ad­mi­nist­racijoje yra 11 etatų, jų atlyginimo vidurkis ir pernai, ir šiemet yra vienodas - maždaug 900 Eur „ant popieriaus“. Šiemet šiek tiek - nuo 512 iki 597 Eur per mėnesį - vidutinė alga padidėjo 27 darbininkams. 

Išeinant į užtarnautą poilsį, beveik 25 metus įmonėje dirbusiam pavaduotojui buvo skirta 6 mėnesių išeitinė kompensacija. Darbo kodeksas numato, jog, nutraukus darbo sutartį pagal darbuotojo, įgijusio teisę į visą senat­vės pensiją, prašymą, jam išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė kompensacija, jeigu įstatymai arba kolektyvinės darbo sutartys nenumato kitaip.

Taigi 6 mėnesių išeitinė kom­pensacija - įmonės dovana buvusiam direktoriaus pavaduotojui. Jei ilgamečiui darbuotojui nuo liepos 1 d. nebūtų „padidėjęs darbo krūvis“, jo išeitinė kompensacija, redakcijos žiniomis, būtų buvusi maždaug 2 tūkst. Eur mažesnė.

Gerai, kai įmonė brangina ir vertina savo darbuotojus. Tačiau tikrai anaiptol ne visi senjoro gyvenimą pradeda su beveik 8 tūkst. Eur išeitine kompensacija. Atrodo, šį sykį prie to prisidėjo ne tik įmonės direktorius, bet ir įmonės valdyba, į kurią įeina ir savivaldybės valdininkai, nuolat akcentuojantys lėšų taupymą.

Iš viešai prieinamos informacijos matyti, jog UAB „Šilalės vandenys“ vadovai uždirba nepalyginamai daugiau nei visų kitų Šilalės savivaldybės kontroliuojamų bendrovių direktoriai bei jų pavaduotojai.

Štai UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus alga yra 1158 Eur, Autobusų parko vadovui savivaldybė yra paskyrusi 1013 Eur atlyginimą, UAB „Gedmina“ direktoriui - 850 Eur, Šilalės knygyno vadovei - 463 Eur atlyginimą (neatskaičius mo­kesčių). O 152 Eur priedą prie atlyginimo už nuosavo automobilio naudojimą tarnybos reikmėms gauna vienintelis  UAB „Gedmina“ direktorius.

Įmonių interneto puslapiuose skelbiami ir labai nedideli administracijos bei darbuotojų atlyginimai. Ta­čiau kyla įtarimų, jog vidurkiai yra nurodomi be išmokamų priedų. Tik, kaip matome, yla iš maišo greitai išlenda.

Daiva BARTKIENĖ

Atnaujinta Antradienis, 13 Gruodžio 2016 09:17