Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija – tarp naujo švietimo projekto dalyvių

Paaiškėjo pirmieji naujojo projekto „Renkuosi moky­ti – mokyklų kaitai!“ dalyviai. Nuo rugsėjo į pokyčius įsitrauks 14 mokyklų iš visos Lietuvos ir 15 juose dirb­siančių pedagogų. Sutelkus visą mokyklos bend­ruomenę, bus stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, kuriama saugi ir pozityvi emocinė mokyklos aplinka bei skatinama mokyklos vadovų lyderystė. Į projektą pateko ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Paraiškas dalyvauti projekte pateikė daugiau kaip 50 mokyklų. Atrankos metu buvo vertinama jų motyvacija siekti pokyčių, pasiryžimas juos tęsti bei mokytis. Pirmenybė teikta regioninėms, tautinių mažumų mokykloms. Tarp projekto dalyvių – švietimo įstaigos iš Viduklės, Šilalės, Raseinių, Jonavos, Rudaminos, Baltosios Vokės, Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus.

„Susidomėjimas projektu ro­do, kad Lietuvos mokyklos supranta pokyčių reikalingumą ir yra jiems atviros. Iš kitų švietimo iniciatyvų išsiskiriame tuo, jog siekiame tvarių, pamatuojamų rezultatų bei įtraukiame elementus, kurie, tikėtina, gali labiausiai paskatinti pažangą mokykloje”, – tei­gia Eglė Pranckūnienė, projektą įgyvendinančio Mokyk­lų tobulinimo centro steigė­ja.

Projektas remiasi įtraukiojo ugdymo samprata ir siekia sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patirti mokymosi sėkmę. Šiuo metu atliekamas tyrimas, padėsiantis mokykloms įsivertinti pasirengimą priimti bei ugdyti kiekvieną mokinį, nepaisant jo individualių ypatybių, nusistatyti esamas kliūtis bei tobulintinas sritis. Jas identifikavus, mokyklos pokyčio komanda rengs ir įgyvendins pokyčio planą. Tyrimu bus vertinama ir mokyklų per dvejus metus padaryta pažanga.

Devintus metus gyvuojančios „Renkuosi mokyti!“ prog­ramos pedagogai išlieka svarbi ir naujojo projekto dalis. Tai yra jauni, entuziastingi žmonės iki 35 metų, nusprendę dvejus metus padirbėti mokytojais. Paskelbus atranką, sulaukta 300 kandidatų anketų, 15 geriausiųjų pakviesti prisijungti. Tarp jų -

ir užsienio uni­versitetų ab­sol­ventas, il­gai emigraci­jo­je gyvenusi ir neseniai į Lie­­tuvą grįžu­si tautietė, net 6 jaunuoliai dėl šio projek­to keis gyvenamąją vietą – kraustysis į kitą miestą.

Būsimas istorijos mokytojas Tomas Vaitkūnas į Simono Gaudėšiaus gimnaziją atvyksta iš Vilniaus.

„Jau stodamas į Lietuvos edukologijos universitetą, nu­sprendžiau tapti mokytoju. Šiemet puikiai supratau, jog teorinės žinios mokykloje nėra tai, ką privalo gauti mokiniai iš švietimo sistemos. Jie turi gauti kompetencijų, įgūdžių, kuriuos galėtų panaudoti kasdieniniame gyvenime, universitete bei visur kitur, kur tik bepatektų. Taigi mokėjimas mokytis, informacijos atsirinkimas, jos sisteminimas - vertybės, kurios grįstos ne pinigais, o dvasios stip­rumu, yra ateitis šiandienos skubos pasaulyje“, - savo požiūrį į mokyklą ir mokytojo darbą dėsto Tomas.

Įgyvendindamas projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, Mokyklų tobulinimo centras bendradarbiauja su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“. Kaip pagrindinis projekto partneris, šis fondas per trejus su puse metų iš viso numato skirti daugiau kaip 700 tūkst. eurų finansavimą.

Kornelija KUNIGONYTĖ,

komunikacijos koordinatorė 

AUTORĖS nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 04 liepos 2017 09:52