Kiaulių augintojai bus tikrinami dar aktyviau

Į Lietuvą atslinkęs afrikinis kiaulių maras (AKM) ne­leidžia ūkininkams atsikvėpti. Nors lėtai, tačiau ši liga plinta vakarinio šalies pakraščio link. Birželio pra­džio­je Europos Komisijos sprendimu išplėstos AKM zonos siekia gretimus rajonus – Raseinių ir Kelmės. Todėl, pasak Šilalės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) laikinojo viršininko Egidijaus Jakšto, pa­tikrinimų ūkininkų tvartuose tik daugės.

Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Gyvūnų sveikatos ir gerovės bei Kont­rolės ir importo sąlygų skyrių posėdyje vieningai nubalsuota už tai, kad dėl nustatyto pavojingos ligos atvejo Panevėžio rajone Lietuvoje būtų išplėsta trečioji AKM apsaugos zona. Iš viso nuo šių metų pradžios Lietuvoje AKM diagnozuotas 409 šernams. Siekiant apsaugoti neužkrėstas teritorijas, išplėsta pirmoji apsaugos zona, kuri per Kelmę ir Raseinius ribojasi su Šilalės rajonu.

Šilalės VMVT laikinasis vir­šininkas E. Jakštas „Šilalės artojui“ sakė, jog AKM plitimas didele dalimi priklauso nuo to, kaip ūkininkai laikosi saugumo reikalavimų.

„Pavyzdžiui, iš Gruzijos, kur liga buvo nustatyta 2007 m., iki Lietuvos (apie 3000 km) ji „keliavo“ septynerius metus. Lie­tuvoje pirmasis židinys užfiksuotas 2014-ųjų pradžioje. Tokiais tempais, kaip plito Gruzijoje, Rusijoje bei kitose šalyse, AKM visą Lietuvą turėjo apimti dar 2014 m., bet taip nenutiko“, – komentavo turimus duomenis E. Jakštas.

Specialisto teigimu, iš pradžių jie rodė, jog liga per metus pasislenka apie 350 km (apie 1 km per dieną). Tačiau Lietuvos pavyzdys tai paneigia – liga natūraliomis sąlygomis pajuda vos 1 km per mėnesį. Galutiniais duomenimis, AKM buvo ar vis dar tebėra diagnozuojamas 23 savivaldybėse. Arčiausiai nuo Šila­lės – Kauno rajone.

„Metų pradžioje suplanavo­me patikrinti visus kiaulių ūkius (760), tačiau, pasikeitus (pablogėjus) situacijai, patik­ros gali padažnėti. Nuo metų pradžios (sausio – gegužės mėn.) patikrinome 127 kiaulių ūkius, nustatyti 2 AKM prevencijos reikalavimų pažeidi­mai. Pirmą kartą juos pažeidus gresia bauda nuo 30 iki 300 eurų, nustačius pakartoti­nai – nuo 50 iki 550 Eur. Kaip poveikio priemonė nu­matytas ir gyvulių konfiskavi­mas“, – aiškino E. Jakštas.

Afrikinis kiaulių ma­ras - ypač pavojin­ga užkrečiamoji virusinė naminių bei laukinių kiaulių ir šernų liga. Šis virusas perduodamas tiesioginio kontakto būdu. AKM gyvūnai užsikrečia ir per apkrėstą inventorių, rūbus, transportą, pašarus bei pan. Kiaulių savininkas gali sukelti infekciją, šerdamas jas neapdorotomis maisto atliekomis, kuriose yra gyvūninių produktų. AKM serga tik naminės ir lauki­nės kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą sukeliantis virusas nepavojingas. Užsikrėtusių kiau­lių mėsą vartoti draudžia­ma.

Morta MIKUTYTĖ

Atnaujinta Pirmadienis, 10 liepos 2017 16:10