„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mero vizija – tiltas į niekur

Štai tokį tiltą per miesto tvenkinį užsimojo suręsti mūsų valdžia Štai tokį tiltą per miesto tvenkinį užsimojo suręsti mūsų valdžia

Atėjo sunkūs laikai. Daug žmonių bėga iš šitos žemės, palieka savo šiltus namus ir protėvių kaulus. Vyksta ne tik žmonių, bet ir gyvulių emigracija. Karvės - į Lenkiją, jų šeimininkai - į Švediją, Norvegiją ar Airiją. Ir niekas nemato jokios išeities...

Bet štai vieną sykį Jam, mūsų rajono merui, prieš akis pasirodė reikšminga vizija.

Tai buvo tvenkinys su dviem krantais. Viename krante liūdėjo kapinės, kitame stovėjo Jis, atėjęs pro Triumfo arką. Ne, atvirkščiai: šiame krante stovėjo Jisai, o kitame buvo mirusiųjų pasaulis.

Ten kada nors nueisime visi. Ir nors nė vienas į tą pusę neskuba, vis tiek galima tą kelią sutrumpinti. Pirmiausia, pavyzdžiui, pensininkams. Te­gu sau greičiau ten eina...

Bet nėra kaip - tvenkinys užtveria kelią. Ir tada Jam gimė nuostabi VIZIJA.

Ką ji reiškia? Kaip ją iššifruoti?

Tieskime tiltus į niekur! Štai ką pasakė vizija.

Tada Jis suprato - reikia per Ši­lalės miesto tven­kinį statyti til­­tą.

Netrukus Jo so­cia­li­niame tink­­le paskelbtą viziją ėmėsi svarstyti aukštuomenė. Siun­tė šypsenė­les ir bučinius: „Kaip puiku, kaip šaunu, kokia graži svajonė“. Tiesa, daugiausiai taip krykštauja tie aukštuomenės atstovai, kurie arba Šilalėje negyvena, arba prabangiais automobiliais parvažiuoja tik permiegoti į savo gražius namus iš darbų kituose miestuose arba yra šiaip lojalūs Jam. Jie nevaikščioja duo­bėtomis Šilalės gatvėmis, ne­užsuka į aptriušusį miesto centrą, nešokinėja per balas, nelaužo galvos, kur „įkišti“ savo trimetį vaikiuką, mat Šilalės darželyje antri metai jam neatsiranda vietos. O nusmurgusį Kultūros centrą jie aplenkia iš tolo...

Bet jie pritaria Jo vizijai. Todėl ji gali tapti realybe.

Štai ką Jis Pats rašo internete apie savo viziją:

„Kartu su Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedros vedėja doc. Ra­mu­ne Staševičiūte, prof. dr. Pet­­ru Gre­cevičiumi bei savi­valdybės darbuotojais apta­rėme kraštovaizdžio for­ma­­vimo Šilalės mieste vi­zi­jas, idėjas ir galimybes. Ge­­gu­žės mėnesį kviesime Ši­la­lės visuomenę diskusijoms dėl mies­to vizijos ir tvarkymo.
Da­­bar pateikiu vieną iš vizijų - tiltas per Šilalės tvenkinį“.

Kas belieka? Todėl ir Aukš­tuomenės kronika siūlo: visi, kas norite pritarti Jo vizijai bei užsidirbti papildomų balų, išlikti savo poste arba pakilti aukščiau, galite rašyti, skambinti ir mums bei reikšti susižavėjimą.

Štai mano bendravardis Alius uždusęs pirmasis atbėgo ir tarė:

- Kaip nuostabu! Tiltas į mi­rusiųjų pasaulį - simboliška, perspektyvu. Štai ko labiausiai trūksta mūsų rajonui - tiesesnio kelio tenai! Bet man iškilo vienas praktiškas klausimas: jeigu yra pinigų, ir nėra kur jų dėti, tai kodėl tiltas skersai, o ne išilgai tvenkinio? Ilgesnis tiltas - daugiau pinigų, o nuo didesnės sumos nubyra daugiau. Daugiau pelno draugams ir rėmėjams, daugiau darbo vietų, daugiau paskolų ir procentų bankams. O dėl biudžeto... Vis tiek jame nieko nėra!

Ir tikrai - kodėl? Kodėl tiltas skersai, o ne išilgai?

Dėl to, kad nebuvo tokios vizijos! Tačiau vietos išsilieti fantazijai Šilalės tvenkinyje dar yra. Fontanas visos neužėmė. Todėl Aukštuomenės kronika pritaria pirmai mero vizijai ir siūlo dar vieną - tiltą statyti išilgai Šilalės tvenkinio. Šypsenėlė...

Alius ŠAKINIS

tiltas

Atnaujinta Penktadienis, 06 gegužės 2016 15:14