„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pūsti – nepūsti? Štai klausimas!

Vyr. architektas šiuo metu atostogauja Vyr. architektas šiuo metu atostogauja

Atsitiko baisus dalykas. Praėjusį pirmadienį, paties vyriausio architekto Stasio Krušos gimimo die­ną, į aukštuomenės rūmus prisistatė policija ir iš ad­­mi­­­nist­racijos direktoriaus pavaduotojos kabi­ne­to sole­ni­zantą išvežė į Šilalės ligoninę – patikrinti jo blai­vu­mo. Negana to, policija dar pradėjo administracinę tei­seną pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 98 straipsnį, kuris numato atsakomybę už buvimą įkaušus ar dėl ko kito įsisiūbavus darbe.

 

Alius ŠAKINIS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.21