„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Aukštuomenė aukštumoje

Visus metus mūsų brangioji aukštuomenė buvo gero­kai aukščiau už prastuomenę. Ypač aukštų aukštumų ji pasiekė kovoje su emigracija, o ypatingi rezultatai pasirodė po to, kai gerbiamas meras Jonas Gudauskas savo patarėjai skyrė 15 procentų pareigybinės algos priedą. Kaip jau skelbė mūsų bičiulis ir bendravardis Alius, iš viso pasaulio į Šilalės rajoną ėmė plūsti migrantai. Lėktuvais jie skrido, plaukė laivais, važiavo traukiniais, traukė ilgomis lengvųjų mašinų vilkstinėmis. Kartu jie vežėsi savo žmonas ir vaikus, kiti gabeno net uošves. Kažkada buvo išvykę po vieną, o parvažiavo būriais. Kur juos visus padėti?

Alius ŠAKINIS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.98