„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naudingiems darbams beliko 23 dienos

Smėlio pilių ir patriotų mieste kunkuliuoja politika. Nuo ryto ligi vakaro, nuo pirmadienio iki penktadienio. Ypač – aukštuomenės pilyje. Gal kam iš šalies ir atrodo, kad viskas tenai nutilo, kad apmirė. Tikrai ne. Kiekviena darbo minutė, kiekviena sekundė iki rinkimų brangi. O kad pašalinė akis nepamatytų, ko nereikia, aukštuomenė užsibarikadavo – tokią sniego tvirtovę priešais langus susirentė, kad jokie oponentai per ją neperkops...

Alius ŠAKINIS

AUTORIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.11