„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaip Algirdas Jono takais dorybių seka

Nuo kovo vidurio vis dar esu paskendęs palaimoje. Ko nesidžiaugti? Gamta žydi, saulutė šviečia, moterys šypsosi, valdžia pensiją visu 20 eurų pakėlė – ne gy­ve­nimas, o šventė! Ir dar tokia netikėta pusbrolio Aliaus Šakinio sėkmė: vos išėjęs į pensiją, iškart pakilo valdžios laiptais. Tiesiai į antrą pagrindinių Šilalės rūmų aukštą, įsitaisė naujojo mero dešinėje. Iš pradžių galvojau, kad juokauja – juk pamenate, ir prieš porą metų, kai tuometinė rajono valdžia vienu metu atostogavo, keliavo, buvo „išsikomandiravusi“, jis jau siūlėsi perimti vadovavimą. Todėl ir dabar iš pradžių spėliojau, kad gal kokį tyrimą atlieka, „infiltravosi“, kad pasitikėjimą įgytų. Bet, matyt, būsiu apsirikęs – Alius šį sykį rimtai nusprendė ten įsitaisyti ir, atrodo, jam ten patinka. Tačiau visuomenės be aukštuomenės žinių nepaliksi, tad ir teko man, jo giminaičiui, imtis šios misijos. Tiesa, pavardės mūsų šiek tiek skiriasi, mat raštininkas, kuris mane užregistravo, ne tik viena ausim blogiau girdėjo...

Bolius SAKINIS

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.48