„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kur panaudoti kandidatų knygas?

„Artėjančių Seimo rinkimų proga gavau dovanų buvusio premjero ir būsimo kandidato į Seimą Gedimino Vagnoriaus knygą „Valstybės kūrimas - misija (ne)įmanoma“. Kur man ją dėti? Gal dar galėtumei ją mėginti skaityti, bet kad visi ten išguldyti faktai buvo aktualūs bene prieš 25 metus, istorikai juos yra išanalizavę. Be to, jau nebeatitinka ir tikroji jos rašytojo padėtis: skelbiama, kad 2000 m., pasitraukęs iš Tė­vynės Sąjungos, knygos autorius ta­po Nuosaikiųjų konservatorių nariu. Dar po 10 metų jis jau buvo Krikščionių partijoje. Bet, regis, tų abiejų politinių kuopų nebėra, o G.Vagnorius jau priklauso Darbo partijai. Tai taip susipainiojau, su kuo ir už ką jis, kad galiu nesuprasti ir tos jo kažin kada parašytos knygos“, - baiminasi skaityto­jas Gediminas (ne tas).

Klau­simas - aktualus. Nes kuo arčiau rinkimai, tuo panašių knygų bus daugiau. Juk rašyti pas mus visi yra pramokę, o knygą su savo pavarde iš­leisti - aukščiausias pasiekimas ir didelis pliusas, einant į Seimą. Ar koks kvailys tą sugebės? Tačiau kodėl žmonės jų visai ne­perka, - jau kitas klau­simas. Bet palikime tai jų sąžinei.

O būsimiems kandidatams tenka suktis iš padėties. Ir ge­riausia išei­tis yra prieš kiek­vienus rinkimus knygas do­vanoti rinkėjams. Ir kandidatas neapsikiaulina, ne tuščiomis rankomis pas rinkėjus ateina, ir sandėliai išvalomi... Deginti jas būtų nerimta. Juk tai vis tik knyga. Be to, popierius geras, brangus, kreidinis. Toks dar ir sunkiai dega.

Bet yra geresnių būdų, kaip galima panaudoti tokius bei panašius leidinius.

Pavyzdžiui, kieti viršeliai - puikiausia lentelė! Ant tokios drąsiai gali dėti karštą keptuvę su blynais. Stalas nenukenčia. Tačiau yra ir vienas minusas - viršelis greitai susitepa, o tokią knygą laikyti kur matomoje vietoje nebegražu. Todėl reikėtų pagud­rauti: atversti knygą, o keptuvę dėti ant bet kurio puslapio. Tarkime, ant skyriaus „Laikinųjų pinigų - bendrųjų talonų įvedimas“. Tinka ir kitas, pavyzdžiui, „Krikščionių partija“. Bet pavadinimas nė­ra labai svarbu.

Kai blynus suvalgai, o keptuvę nuimi, tada knygą gali užversti. Viršelis – švariausias, ne gėda laikyti ant stalo. Štai, pažiūrėkite!..

Alius ŠAKINIS

knyga

Atnaujinta Pirmadienis, 25 balandžio 2016 10:45