Logo
Spausdinti šį puslapį

Kvėdarniškių triumfas Rietave

Dažnai teigiama, kad šiuolaiki­niam jaunimui stinga motyvacijos mokytis, jaunuoliai yra neraštingi, nepuoselėja gimtosios kalbos. Tačiau Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokiniai paneigė šį požiūrį, dalyvaudami lietuvių kalbos komandinėje olimpiadoje, vykusioje Rie­tavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje.

Į Rietavą iš visos Žemaitijos suvažiavo mokiniai iš 11 gim­na­zijų bei pagrindinių mo­kyk­lų, tarp jų - dvi kvėdarniškių komandos. Komandinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpia­da buvo surengta pirmą kartą - iki šiol vykdavo individualios olimpiados. Be to, renginys buvo skirtas kalbininkui Andriui Ašmantui atminti. Pereinamąjį prizą įsteigė jo sūnus prof. habil. dr. V.L.Ašmantas.

Klaipėdos universiteto Bal­tų filologijos dėstytojų sudarytos užduotys leido olimpiados dalyviams pasitik­rinti ne tik rašybos bei skyrybos taisykles, bet ir žinias apie baltų genčių kultūrą. Įveikę užduotis, išklausėme įdomią prof. dr. A.Drukteinio paskaitą.

Galiausiai paaiškėjo rezul­tatai. I-II gimnazijos kla­sių gru­pėje pirmąją vietą lai­mė­jo Gargždų „Vaivo­rykš­­­tės“ atstovai, antrąją - Kvė­darnos Ka­­zi­miero Jau­­niaus gim­na­zijos mo­­ki­niai (R.Braz­daus­kai­tė, R.Če­­po­­nai­tė,  R.Nor­­­bu­­­­tas, J.Pa­lekas bei R.Vai­­no­rytė), trečiąją - Telšių Žemaitės ir Plun­gės „Saulės“ gimnazijų moki­niai. III-IV gimnazi­jos klasių grupėje laimėtojais tapo mūsų gimna­zistai D.Bendžiūtė, K.Kerpytė, G.Kažu­kaus­kytė, I.Trijonytė ir V.Urbis. Antroji vie­ta atiteko Rietavo Lauryno Ivins­kio gimnazijai, treti liko Gargždų „Vai­vorykštės“ gimnazijos atstovai.

Rita VAINORYTĖ, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos II bg klasės mokinė

Atnaujinta Penktadienis, 29 balandžio 2016 11:54
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos